‘Uit De Westvoornse Politiek’

Verliezen bouwplannen

De gemeenteraad moet voor de bouwprojecten De Ruy en Valweg/Hoefweg vóór 1 januari 2011 een bijgestelde exploitatieopzet vaststellen. Er moet naar mogelijkheden worden gezocht om de miljoenentekorten te dekken. Anders loopt de goedgekeurde verklaring van de accountant bij de jaarrekening 2010 gevaar. Dit kan weer gevolgen hebben voor de manier van toezicht door de Provincie.

Het verlies op De Ruy en Valweg/Hoefweg loopt op tot respectievelijk 1.233.051 euro en 2.090.435 euro. In 2008 werd voor het eerste project nog een overschot verwacht van 12.337 euro. Het berekende tekort voor de Valweg/Hoefweg bedroeg toen 808.460 euro. Dekking zal nu binnen de reserves gevonden moeten worden.

De projectontwikkelaars van beide locaties hebben aangegeven binnen de huidige plannen vooralsnog niet af te maken. Zij verwachten dat de woningen niet binnen een redelijke termijn worden verkocht. Voor De Ruy wordt daarom gedacht aan wijzigingen van de oorspronkelijke bouwplannen, zoals het realiseren van meer grondgebonden woningen. Het is contractueel gezien echter niet mogelijk om de plannen voor de Valweg/Hoefweg aan te passen.