Uitbreiding Vierpolders

VIERPOLDERS –  Vierpolders wordt binnenkort voor de prijs van één euro een stukje groter. Het Brielse college van B en W wil de bebouwde komgrens verplaatsen. 

De verplaatsing van de bebouwde komgrens van Vierpolders  is een handreiking van het College naar de bewoners van De Nolle toe. Er zijn voor de bouw van het scholencomplex op de hoek van de Hossenbosdijk en De Nolle toezeggingen over de verbetering van de verkeersveiligheid gedaan.  Door de wegen binnen de bebouwde kom te plaatsen krijgt de gemeente het recht de snelheid voor motorvoertuigen  aan te passen naar 50 kilometer per uur.

De desbetreffende wegen zijn nu nog in eigendom van het waterschap Hollande Delta. Het Waterschap is tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Op dinsdag 10 mei bepaalt de gemeenteraad of de gemeente Brielle inderdaad de wegen voor de symbolische prijs van één euro overneemt. De voorbereidende commissie Grondgebied heeft al positief geadviseerd.