Uitslag Provinciale Statenverkiezingen

Westvoorne – VVD blijft de grootste partij in Westvoorne. D66 wint het meeste aantal stemmen. Zo stemde Westvoorne vorige week tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Westvoorne volgt de landelijke verkiezingstrend. De liberalen moesten ondanks de overwinning ook in deze gemeente een aanzienlijk verlies incasseren. Kozen in 2011 nog 2317 (35,5%) inwoners voor de VVD; vier jaar later zijn dit er nog maar 1694 (28,9%). Het percentage Westvoornaars dat stemde op D66 verdubbelde bijna. Kreeg de partij van Alexander Pechtold de vorige keer 376 stemmen in Westvoorne (5,8%). Woensdag waren dit er 640 (10,9%).

PvdA verliest

Op verliezend terrein weerspiegelt de uitslag in Westvoorne ook de landelijke. De PvdA is de grootste verliezer in de kustgemeente. Was in 2011 met 900 stemmen (13,8%) de partij nog de derde in Westvoorne; de aanhang voor de partij van Diederik Samsom halveerde vorige week bijna. 490 Westvoornaars stemden ditmaal op de PvdA. Daarmee daalt de PvdA naar de zesde plaats ten opzichte van 2011. De SP is met één stem meer de vijfde partij in de gemeente geworden. Het aantal stemmen op de socialisten daalde weliswaar van 516 naar 491, maar het percentage kiesgerechtigden dat voor de partij koos steeg iets (van 7,9% naar 8,4%).

PVV verliest

De PVV blijft de tweede partij tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.  De partij van Geert Wilders zag de aanhang wel iets slinken. 921 Westvoornaars (15,7%) kozen voor de PVV. Vier jaar geleden waren dat er 1094 (16,7%). Het CDA zit net als landelijk in Westvoorne in een stijgende lijn. Vier jaar geleden stemden vier inwoners meer op de christendemocraten, maar het percentage stemmen was net iets meer dan in 2011 (van 10,8% naar 11,9%).

Lage opkomst

5863 Westvoornaars maakten vorige week van hun kiesrecht gebruik. Dat is iets meer dan de helft van het aantal inwoners dat mag stemmen (51,7%). Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 wisten nog veel meer mensen de weg naar het stembureau te vinden (59,3%). Het drukst was het in De Man, waar 660 inwoners gingen stemmen.

Uitslag: stemmen 2015 (%) stemmen 2011 (%)

  1. VVD. 1.694 (28,9%) 2.317 (35,5%)
  2. PVV. 921 (15,7%) 1.094 (16,7%)
  3. CDA. 699 (11,9%) 703 (10,8%)
  4. D66. 640 (10,9%) 376 (5,8%)
  5. SP. 491 (8,4%) 516 (7,9 %)
  6. PvdA. 490 (8,4%) 900 (13,8%)
  7. PvdD. 280 (4,8%) 149 (2,3%)
  8. 50PLUS. 275 (4,7%) 140 (2,1%)
  9. GroenLinks. 121 (2,1%) 163 (2,5%)
  10. ChristenUnie. 80 (1,4%) 104 (1,6%)

De overige partijen behaalden minder dan één procent van het totaal aantal stemmen.

De Provinciale Statenverkiezingen vielen dit keer samen met de verkiezingen voor het waterschap. Veel meer stemgerechtigden stemden voor de waterschapsverkiezingen dan in 2008. Toen maakte in het gebied van de Hollandse Delta iets meer dan 20 procent van de kiezers van hun kiesrecht gebruik. Bijna de helft van de Westvoornaars (49,5%) stemde ook op een kandidaat voor het waterschap.

De Waterschapspartij Hollandse Delta (WHD) heeft tijdens de waterschapsverkiezingen verreweg de meeste stemmen. 2675 Westvoornaars brachten hun stem uit op deze partij. De VVD is in Westvoorne de tweede partij geworden (947).