Van het college van B en W

Op dinsdag 15 december hield het college van B en W van Westvoorne de traditionele decemberperslunch. Ditmaal werd als locatie gekozen voor de aan de met kerstbomen versierde Raadhuislaan – bijna naast het gemeentehuis – gelegen ‘Bij tante Agaath’. In een nette, sfeervol ingerichte ruimte en onder het genot van een door het vele personeel goed verzorgde lunch werd onder andere ingegaan op de onderstaande onderwerpen. Het gesprek met alle leden van het College vond nog plaats voor de ‘val van wethouder Geers’ – die enkele uren later zou volgen.

Volgende week kunt u in de eerste editie van 2010 een exclusief interview met burgemeester De Jong lezen. Hij was afgelopen zomer op de helft van zijn ambtstermijn en blikt daarom terug en kijkt vooruit op zijn tijd in Westvoorne.

 

Nieuwe folders

Er zijn twee nieuwe folders over de gemeente Westvoorne uitgekomen. Eén gaat over het pas geopende ATB-parkoers aan het Oostvoornse Meer. De andere folder heeft betrekking op de recreatiemogelijkheden in het algemeen.

 

Tweede supermarkt

Er liggen op dit moment geen directe plannen voor de komst van een tweede supermarkt in Rockanje. Dit kon wethouder Geers melden. Het plan voor realisatie daarvan wordt nu meegenomen in de ontwikkeling van de Noordrand. Eerder werd een locatie voor een supermarkt achter ‘Zeeman’ na protest van omwonenden door de rechter afgewezen.

 

Tweede oeververbinding

‘Het maakt ons niet uit hoe die er komt, als die er maar komt’, stelt wethouder Van Lith over het belang van de komst van een tweede oeververbinding voor het eiland Voorne-Putten. Andere gemeenten in de regio zijn het nog oneens over twee voorliggende varianten: de Oranjetunnel en Blankenburgtunnel. De wethouder van Westvoorne benadrukt dat het juist van het grootste belang is om op één lijn te komen om de minister van Verkeer en Waterstaat daadwerkelijk goed te kunnen beïnvloeden. Afgelopen juli ondertekenden zestien partijen in ‘de Man’ in Oostvoorne een appel voor de komst van een tweede oeververbinding.

 

Aangekochte woningen

De in 2006, tijdens het op het gebied Stuifakker gelegde voorkeursrecht, door de gemeente aangekochte woning aan de Doornweg in Rockanje en de later aangeschafte varkensboerderij aan de Quacksedijk in dezelfde plaats zijn nog niet verkocht. Het eerste huis is inmiddels wel verhuurd om het ‘anti-kraak’ te maken. ‘We wachten tot de markt weer aantrekt. Dat is beter dan het nu van de hand te doen’, vindt wethouder Klok.

 

Verkoop Swinshoek

Wethouder Van Lith heeft nog niets vernomen over een eventuele koper van de in aanbouw zijnde Swinshoek in Rockanje. De gemeente moet eerst goedkeuring daaraan verlenen alvorens Humanitas daadwerkelijk tot verkoop van het woon-zorgcomplex mag overgaan. Veel maakt een nieuwe eigenaar volgens de verantwoordelijk wethouder echter voor de toekomstige bewoners zelf niet uit. De Catharina Stichting zal, zoals contractueel is vastgelegd, gewoon de zorg gaan verlenen.

 

Eén ondernemersvereniging

Er moet één ondernemersvereniging voor Westvoorne komen. Hier pleit wethouder Klok voor. Hij is er momenteel dan ook mee bezig om dit te verwezenlijken. Een dergelijke organisatievorm zou een krachtiger geluid teweeg moeten kunnen brengen om het gemeentelijk beleid in de toekomst te kunnen beïnvloeden. Een recent voorbeeld in hoeverre dat effect heeft is volgens hem de economische visie. Ook voor de gemeente is het gemakkelijker om één aanspreekpunt voor ondernemers te hebben.

 

Milieumaatregelen

De wethouders Geers en Van Lith menen dat Westvoorne veel doet om een beter milieu te bevorderen. Zo zijn openbare gebouwen, zoals de brandweergarage en het gemeentehuis, en de woningen van het Woonbedrijf zo veel mogelijk energiebesparend ingericht. Ook op andere terreinen draagt de gemeente een steentje bij om klimaatveranderingen tegen te gaan. Westvoorne heeft als enige gemeente in de regio het Milieukeur ‘brons’ gekregen. Dit houdt in dat er weinig chemische middelen worden gebruikt om onkruid te bestrijden. Daarnaast wordt sinds kort het plastic afval gescheiden opgehaald. Helaas moet de vuilniswagen hier wel extra dagen voor rijden.

 

Verkeersmaatregelen Voorweg

Wethouder Van Lith concludeert dat de verkeerssituatie aan de Voorweg in Oostvoorne in positieve zin is veranderd na de genomen maatregelen. Snelheidsmetingen hebben aangetoond dat de gereden snelheden aldaar gemiddeld zijn afgenomen.

Onlangs heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Men heeft reacties naar de gemeente kunnen sturen en er hebben gesprekken met bewoners en de – sinds kort aan de Voorweg zittende – brandweer plaatsgevonden. Het blijkt dat er met name nog een drietal zwakke plekken zijn. Bij de hoek Schepenenweg / Gerard van Voorneweg zal een versmallingselement worden weggehaald. Een andere versperring nabij de begraafplaats wordt naar de overkant verplaatst. Er komen extra paaltjes bij de versmalling Steenbeek en Heveringseweg 3a tegen het achterlangsrijden.

‘De rest valt mee’, weet wethouder Van Lith te vertellen. Veel overlast, waaronder onveilige situaties voor fietsers, is aan het gebrek respect van weggebruikers voor de algemene gedragregels te wijten. Volgende maand wordt het onderwerp in de commissie WOW besproken. Daarna zullen de verkeersobstakels in de Voorweg definitief worden vastgezet.