Veiligheid eilandbewoners in gevaar

PvdA-raadslid Regina Roggeveen luidt de noodklok. Zij vreest dat hulpdiensten vastlopen in de file nu de Harmsenbrug gedeeltelijk is afgesloten.

Rijkswaterstaat heeft vanaf 10 juni twee van de vier rijstroken van de Harmsenbrug afgesloten. De brug voldoet niet meer aan de Europese eisen uit 2012 voor zwaar wegverkeer. Een jaar lang vindt onderhoud plaats. De gemeenten op Voorne-Putten schreven een brandbrief aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij zijn niet tijdig gewaarschuwd en vragen om versnelde werkzaamheden. ‘Maar in de brief wordt met geen woord gerept over de minder veilige situatie die ontstaat. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit,’ aldus Roggeveen. Zij vermoedt dat hulpdiensten hinder van het onderhoud ondervinden en wil dat dit heikel punt alsnog wordt doorgeven. ‘Deze situatie is onverantwoord.’

De andere politieke partijen in Westvoorne zijn het volledig met haar eens. Volgens Bert Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne) is het ’s avonds en ’s nachts al helemaal een ramp. Dan wordt er regelmatig gewerkt aan de Thomassentunnel en de Suurhoffbrug. ‘Een paar keer moest ik onverwacht omrijden. Je zal maar met een spoedgeval terug moeten.’

Westvoornes wethouder Jan van Rij (VVD) kaart het veiligheidsprobleem aan bij zijn vier collega-wethouders. Hij benadrukt dat de gemeenten hevig hebben geprotesteerd tegen de sluiting. Zij kwamen bovendien met een plan: een afwisselende derde rijbaan in de spits. Dat wordt nu onderzocht.

Voor CDA-raadslid Bas van der Linden uit Brielle is de maat vol. Bij de werkzaamheden aan de Hartelbrug in 2012 en 2013 en later de Suurhoffbrug liet de communicatie vooraf ook al te wensen over. ‘Rijkswaterstaat verbetert zichzelf gewoon niet,’ stelt hij. Van der Linden wil dat de Tweede Kamer nu ingrijpt en de minister een bezoek aan het eiland brengt.