Veiligheidscontour op meer

 ‘eerst de windmolens, toen de verondieping en nu dit’

Westvoorne is boos nu Rotterdam en de Provincie over het eigen  grondgebied beslissen. De gemeente zit tegelijkertijd met het Havenbedrijf om tafel om een compromis te bereiken over de omstreden veiligheidscontour.

Stop ontwikkelingen

De gemeenteraad van Rotterdam stemde in december in met een veiligheidscontour op het Oostvoornse Meer, Westvoornes grondgebied. De lijn bepaalt tot waar risicocontouren van bedrijven mogen komen en geeft bedrijven daardoor een bepaalde zekerheid. De voor de industrie beschikbare ruimte is bekend. Daarbinnen is woningbouw, of de bouw of vestiging van andere kwetsbare objecten, niet toegestaan. De Slag Stormvogel aan het Oostvoornse Meer en Slag Baardmannetje vallen, vanwege de recreatievoorzieningen, buiten de contour. Westvoorne vreest toch dat die ontwikkelingen in het recreatiegebied tegenhoudt. De gemeente had de grens daarom liever pal langs de N15 gezien. Ook het Toeristisch Ondernemersplatform (TOP) Voorne en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) maakten bij Rotterdam bezwaar. Zij krijgen geen steun van de Provincie. Sterker, die wil juist de contour om duidelijkheid voor bedrijven te scheppen. Westvoorne en het Havenbedrijf moeten er voor 21 januari maar uit zien te komen. ‘Mocht dit niet lukken, dan zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen,’ stelt de Provincie.

De Westvoornse politiek is ontstemd door de autoritaire houding van Rotterdam en de Provincie. ‘Eerst waren het de windmolens, toen de verondieping van het Oostvoornse Meer en nu dit,’ klaagt raadslid Wim Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne). Hij was er bij toen de Rotterdamse raad binnen twee minuten over het punt besliste. ‘Beschamend.’

Wethouder Erik Mulder (D66) wil een compromis bereiken. ‘We kunnen nu zelf nog iets doen voordat de Provincie ingrijpt.’

 

Juridische procedure

De wethouder onderhandelde met het Havenbedrijf over een iets kleinere contour, de mogelijke ophoging en aanleg van een duinenrij, het terugdringen van de industriële overlast en 8 ton aan compensatiegeld voor recreatieve ontwikkelingen aan het meer. Nu ligt er een conceptintentieovereenkomst tussen de gemeente en het Havenbedrijf.

De politieke partijen vergaderden vorige week woensdag en afgelopen maandag over het heikel punt. Oppositiepartij Westvoorne vindt de afspraken in de overeenkomst te vaag en schuwt niet de start van een juridische procedure. In de tussentijd kan de gemeente met het Havenbedrijf alsnog een goede overeenkomst bereiken. De partij wil bovendien een aanvullend onderzoek naar de effecten van de aanleg van de duinenrij, die Westvoorne tegen industriële overlast moet beschermen. Ook de PvdA heeft bedenkingen en had de contour liever op de gemeentegrens gezien.

Wethouder Mulder vindt, net als de coalitiepartijen, de gelijktijdige start van een procedure echter niet verstandig. ‘Die willen we met deze overeenkomst juist voorkomen.’ Hij benadrukt dat in de overeenkomst zaken staan die haalbaar zijn. Het Havenbedrijf kan hierin zelfs geen garanties over overlast geven, want het heeft ook met andere bedrijven te maken.

D66-fractievoorzitter Wim Hartog is zelfs tegen dichtgetimmerde afspraken in de overeenkomst om later passende maatregelen tegen overlast te kunnen nemen. Hij ziet liever een bijgevoegd uitvoeringsplan en een tweejaarlijks overleg met het Havenbedrijf.

De gemeenteraad neemt later een besluit.

IN KADER

FutureLand verhuizen

Coalitiepartij VVD is geschrokken van de toon in de brief van de Provincie. De contour biedt echter ook zekerheid over de veiligheid. Het is dan duidelijk tot waar welke bedrijven mogen komen. Fractievoorzitter Ruud Dukker wil onderhandelen met het Havenbedrijf en stelt voor om het informatiecentrum FutureLand, jaarlijks goed voor zo’n 100.000 bezoekers, naar de noordoever van het Oostvoornse Meer te verplaatsen. Dat zou het toerisme in Westvoorne een flinke impuls geven. Wethouder Erik Mulder (D66) vindt dit een heel waardevolle suggestie. Het Havenbedrijf onderzoekt nu de mogelijkheid.