Veiligheidscontour op Westvoornes grondgebied

De gemeenteraad stemt in met de veiligheidscontour op Westvoornes grondgebied. Maar de vraag is of het besluit blijft staan nu Partij Westvoorne een raadslid van belangenverstrengeling beschuldigt.

Overstag
De gemeente Westvoorne was niet blij met het besluit van de gemeente Rotterdam om een veiligheidscontour op het Oostvoornse Meer te leggen. Dat zou betekenen dat de recreatieve ontwikkelingen aan de noordoever grotendeels worden stopgezet. Tegelijkertijd zag het dagelijks bestuur niets in een jarenlange procedure. Wethouder Erik Mulder (D66) onderhandelde met het Havenbedrijf om tot een akkoord te komen. Hij maakte afspraken over een iets kleinere contour, de mogelijke ophoging en aanleg van een duinenrij, het terugdringen van de industriële overlast en 8 ton compensatiegeld voor recreatieve ontwikkelingen aan het meer. De coalitiepartijen stemden in met de intentieovereenkomst.
Partij Westvoorne start liever een juridische procedure. Intussen kan de gemeente een betere overeenkomst bereiken. De huidige afspraken zijn te ‘zacht’. Hiermee kun je geen zaken afdwingen. Deze veiligheidscontour betekent nog meer overlast voor de eigen inwoners. ‘Onze vertegenwoordigers lijken meer op vertegenwoordigers van het Havenbedrijf dan van Westvoorne,’ meende fractievoorzitter Emma van Blom. PvdA’er Regina Roggeveen stelde dat Westvoorne veel te snel overstag is gegaan. ‘We hebben ons laten intimideren.’

Zeehondencrèche
De coalitiepartijen denken het onderste uit de kan te hebben gehaald. D66-fractievoorzitter Wim Hartog verzet zich uitdrukkelijk tegen de juridische weg. Hij ziet meer in overleg met het Havenbedrijf om de industriële overlast structureel te verminderen. ‘We hebben nog een lange weg te gaan. Je gelooft in sprookjes als je denkt dat we de overlast met keiharde afspraken kunnen tegenhouden.’ Ook het CDA is blij met de intentieovereenkomst. ‘Nu krijgen we tenminste compensatie. Stel dat we een procedure verliezen: ‘dan krijgen we helemaal niets.’’
Gemeentebelangen Westvoorne tekende eerder als partij bezwaar aan tegen de contour bij Rotterdam. De lokale partij stemt nu toch in met de intentieovereenkomst. ‘Bezwaar maken heeft weinig zin meer. We zien geen opening na de beantwoording van onze zienswijze,’ beargumenteerde raadslid Wim Sjoukes. De veiligheidscontour is intussen in het voordeel van Westvoorne verplaatst.
Het Havenbedrijf bekijkt bovendien het voorstel van de VVD. Zij willen het informatiecentrum FutureLand naar de noordoever van het meer halen. Gemeentebelangen wil het liefst meteen ook een zeehondencrèche bij Slag Baardmannetje.

IN KADER
Belangenverstrengeling
Partij Westvoorne gaf direct na het stemmen aan bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. Reden: een persoonlijk belang van raadslid Wim Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne). Hij heeft op persoonlijke titel en die van zijn camping een bezwaarschrift tegen de contour ingediend. ‘Hiermee geeft hij aan dat hij een belang heeft,’ concludeert Emma van Blom. Wim Sjoukes stelt dat hij geen zakelijk belang heeft, maar een algemeen belang dient. ‘Ik kom net als anderen graag op het strand.’ Burgemeester Peter de Jong staat achter hem omdat het besluit van de gemeenteraad hem geen persoonlijk voordeel oplevert.