Verbinding Nieuwe Waterweg: ‘beroep op Rijk voor snelle besluitvorming’

Vorige week dinsdag hebben zestien partijen in het Cultureel Centrum ‘de Man’ in Oostvoorne het ‘Bestuurlijk Appel Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel’ ondertekend. ‘Het doel van dit appel is om een dringend beroep op het Rijk te doen voor snelle besluitvorming’, sprak mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst wethouder Van Lith (Westvoorne). De komst van een verbinding over of onder de Nieuwe Waterweg is volgens de ondertekenaars in het belang van de veiligheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.

Wethouder Mourik: ‘ANWB sprak van rustige ochtendspits’

Volgens wethouder Mourik (Spijkenisse) toonde de wielerronde van Oostvoorne 2008 pas aan hoe het zonder goede alternatieve route van en naar het eiland helemaal mis kan gaan. Op die augustusdag zorgde de overstroming van de Botlektunnel, na hevige regenval, er voor dat Voorne-Putten praktisch onbereikbaar was. De vragen ‘hoe kwam dat?’ en ‘hoe kunnen we dat oplossen?’ ontstonden vervolgens bij de bestuurders van de omliggende gemeenten.
Vorige week maandag ging het wat betreft de infrastructuur weer volledig fout. ‘De ANWB sprak eerder van een rustige ochtendspits’, aldus mevr. Mourik. Nadat een aantal vrachtwagens op elkaar waren gebotst stond het verkeer rondom Rotterdam urenlang vast. Dit is echter geen nieuwe ervaring voor de automobilist. ‘Er is een vorm van acceptatie ontstaan’, concludeerde de wethouder over de infrastructurele problemen in de regio. Met de komst van de Tweede Maasvlakte zal de verkeersintensiteit toenemen. De nood is dan ook nu zo hoog dat er zo snel mogelijk een tweede oeververbinding moet komen.
Rotterdam, Rozenburg, Westland, alle gemeenten op Voorne-Putten, deelgemeente Hoek van Holland, stadsregio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Kamers van Koophandel van Den Haag en Rotterdam, VNO-NCW West, LTO Noord Glaskracht, TLN en EVO willen dat de weg er in 2020 daadwerkelijk ligt. Met het appel wordt enkel een signaal naar de landelijke politiek afgegeven. Waar en in welke vorm de verbinding er komt dient in de latere besluitvorming te worden bepaald.

Wethouder Vervat: ‘ik weet hem desnoods op Aruba te vinden’

Namens de stadsregio ondertekende de eind mei geïnstalleerde wethouder Vervat (Rotterdam) het appel en nam daarna het desbetreffende document uit handen van wethouder Van Lith in ontvangst. Rotterdam staat naar zijn weten laag op de lijst van crisisprojecten van de regering. ‘We moeten meer van de koek krijgen’, stelde hij daarom resoluut. Vervat was kort daarvoor zelf nogmaals van het belang van de extra verbinding doordrongen, nadat hij er zo’n anderhalf uur over had gedaan om Oostvoorne te bereiken. De wethouder zal er binnenkort persoonlijk bij minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat op aandringen dat de Nieuwe Waterwegverbinding er moet komen. ‘Ik weet hem desnoods op Aruba te vinden’.
Hoewel alle deelnemende partijen van het‘Bestuurlijk Appel Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel’ het erover eens waren dat de weg vanwege de economische ontwikkeling en om veiligheids- en bereikbaarheidsredenen een noodzaak is, kwam er ook kritiek op de huidige aanpak van het probleem. Een vertegenwoordiger van VNO-NCW benadrukte dat er om daadwerkelijk tot realisatie te komen veel meer partijen bij betrokken dienen te worden. ‘Er moet een zo groot mogelijke coalitie worden gevormd, een zo groot mogelijk belang om op de nationale agenda te komen’. Wethouder Mourik beaamde dat het appel slechts een eerste stap is. ‘Hiermee willen we een olievlek in gang zetten’.
De bijeenkomst in het Cultureel Centrum ‘de Man’, een dag voor de officiële opening van het gebouw, was een initiatief van de gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf.