Verbreding bestaande wegen noodzakelijk

Voorne – Leg geen nieuwe wegen aan. Zorg voor ontbrekende tracéstukken. Verbreed bestaande wegen. Deze adviezen gaf infrastructuurdeskundige Ronald Waterman. Het voormalig Statenlid was vorige week woensdag gastspreker bij een bijeenkomst van de VVD afdeling Westvoorne. 

 

Vastlopend wegennetwerk

De komende jaren loopt het aantal auto’s op tot ongeveer 9 miljoen. Wegen in bezit van gemeenten veroorzaken volgens Waterman echter geen problemen. Het zijn vooral die van de Provincie en het Rijk waardoor het wegennet in de Randstad vastloopt.

Gemeenten zorgen ervoor dat alle woningen via wegen bereikbaar zijn.  De andere wegbeheerders hebben minder asfalt ontwikkeld. ‘We moeten er voor zorgen dat de huidige Provinciale wegen en Rijkswegen weer toereikend zijn. Dit betekent niet de aanleg van nieuwe wegen, maar de wegverbreding van bestaande tracés en de realisatie van ontbrekende stukken.’ Het beeld van een land vol met asfalt klopt niet, benadrukte Waterman in Oostvoorne. ‘Het gaat slechts om minder dan 0,03 procent van het totaal oppervlakte van Nederland.’

De gastspreker zat van 1978 tot maart jl. namens de VVD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Waterman is deskundige op chemisch-, milieu- en civieltechnisch gebied. Hij vindt dat de ontwikkelingen voor het transport van personen, goederen en informatie zowel de economie als het milieu moeten verbeteren.

 

Fast Ferry fietsers

Nederland kan niet zonder toereikende infrastructuur voor het transport van personen, goederen en informatie. Het is als een lichaam zonder goede bloedsomloop. ‘We komen er alleen uit als we een en-en-en-en beleid toepassen’, aldus Waterman. Weg-, water-, spoor-, pijp-, buis-, kabel-, straal-, en luchtverbindingen moeten naar zijn mening combineren.

Voor de ontsluiting van Voorne-Putten vindt de VVD’er de ontwikkeling A4-Zuid van cruciaal belang. Het rijden van minder kilometers en de komst van minder files als gevolg hiervan komen het milieu ten goede. Dit laatste geldt ook voor fietsen. Zorg in elke gemeente voor voldoende voorzieningen, zoals fietspaden en fietsstallingen. Waterman: ‘het is gezond, goedkoop en veilig.’

Het voormalig Statenlid heeft daarentegen weinig verteld over de mogelijkheden voor de verbetering van het openbaar vervoer in de regio. Suze de Vries, bestuurslid van de VVD Westvoorne en van Top Voorne, belangenbehartiger van de ondernemers in de toeristische sector, is in ieder geval zeer blij met de bestaande directe fietsverbinding naar de regio Den Haag. ‘Het is oorspronkelijk bedoeld voor het werkverkeer. Heel veel recreanten maken nu ook van de Fast Ferry die aanmeert op de Maasvlakte gebruik. Het is een onverwacht, groot succes.’