Verdeeldheid binnen werkgroep ‘De Rots’

‘welk bouwplan wordt het?’

Voor het terrein tussen de Dorpsweg, Floris van Eijkstraat en Willem de Waalstraat in Rockanje liggen twee bouwplannen klaar. Binnen de voorbereidende werkgroep heerst verdeeldheid. De raadsleden bepalen of er op ‘De Rots’ twee-onder-één-kapwoningen of benedenbovenwoningen komen.

 

Weerstand

In 2009 presenteerde een projectontwikkelaar plannen voor de locatie De Rots. Omwonenden vonden die vanwege de massale omvang niet passen bij het dorpse karakter van Rockanje. Ook een second opinion bij de welstandscommissie van Rotterdam leidde tot een negatief advies. In 2010 kocht de gemeente De Rots en sloopte de bebouwing.
Vorig jaar kreeg een werkgroep de opdracht om met een passend en breed gedragen plan te komen. Jaap Groeneveld (omwonende), Piet Verheul (omwonende en Houd Rockanje Laag), Nathaly Boelhouwer (Houd Rockanje Laag), Elma van de Griend (Huurdersvereniging), Piet Roelofs (ondernemer), Remco Gras (Woonbedrijf) en Jeroen Koch (projectleider gemeente) zijn vijf keer bijeengekomen. Het bleek niet mogelijk een bouwplan te ontwikkelen dat iedereen steunt.
Piet Verheul, Nathaly Boelhouwer en Piet Roelofs zijn voor twee-onder-één-kapwoningen. Jaap Groeneveld, Remco Gras en Jeroen Koch zien liever de benedenbovenwoningen. De huurdersvereniging vindt het vooral belangrijk dat er sociale huurwoningen komen. Hoewel de vertegenwoordigers van de huurders neigen naar de twee-onder-één-kap variant, omdat omwonenden daar misschien minder moeite mee hebben.

 

Twee-onder-één-kapwoningen

Het verschil tussen de twee bouwplannen zit ten eerste in het aantal woningen. In de variant met de twee-onder-één-kapwoningen komen er vier twee-onder-één-kapwoningen met een bouwhoogte van 8,5 meter. De vier andere woningen van 6 meter hoog zijn bedoeld voor starters en senioren. In de variant met de benedenbovenwoningen gaat het in totaal om vijftien nieuwe woningen. Het plan omvat twaalf benedenbovenwoningen met een bouwhoogte van 9,6 meter en drie seniorenwoningen van 6 meter. In beide plannen blijven de vier huizen aan de Floris van Eijkstraat en de Willem de Waalstraat staan.
In de randvoorwaarden voor De Rots staat dat er 25 procent sociale woningbouw moet komen. Hieraan voldoet alleen de benedenbovenwoningen variant met een aantal van zes sociale huurwoningen. Het plan met de twee-onder-één-kapwoningen omvat slechts twee nieuwe sociale huurwoningen voor starters.
Beide plannen passen binnen het bestemmingsplan. Mogelijk is er meer draagvlak voor de twee-onder-één-kap-woningen vanwege het meer dorpse karakter van de bouw. Een deel van de werkgroep stelt zelfs dat de benedenbovenwoningen weer in strijd met de Welstandsnota zijn. Andere leden weerspreken dit, omdat de bouw van de buitenkant overeenkomt met de twee-onder-één-kapwoningen en de uitstraling heel anders dan het plan uit 2009 is. De projectontwikkelaar dacht toen nog aan een bouwhoogte van 12,2 meter.
 

 

Bewonersavond

De opbrengst van de woningen speelt een belangrijke rol. Het plan moet minimaal 950.000 euro opleveren. De gemeente heeft al voor bijna twee miljoen in locatie De Rots geïnvesteerd en wil het verlies tot maximaal één miljoen beperken. Er zit een verschil in de verwachte opbrengst. Het plan met de benedenbovenwoningen levert waarschijnlijk 1.035.587 euro op en het andere 869.700 euro. Makelaar Van der Hoek stelt bovendien dat de benedenbovenwoningen beter in de markt liggen. Starters zouden minder moeite hebben met de ligging tegenover een café en in het dorp staan al veel twee-onder-één-kapwoningen te koop.
Op donderdag 22 maart is er een bewonersavond over de bouwplannen in de Welkomerk in Rockanje. Eerst komt het onderwerp op dinsdag 6 maart tijdens de informatieronde aan de orde. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in mei een besluit.