Verhuis Futureland naar Oostvoornse Meer

Het Havenbedrijf onderzoekt of Futureland naar het Oostvoornse Meer kan verhuizen. De VVD Westvoorne wil de toeristische trekpleister op de Maasvlakte naar de eigen gemeente halen.

De gemeente Westvoorne is boos op het Havenbedrijf en de Provincie. Aanleiding is de veiligheidscontour op het Oostvoornse Meer, waarmee de Rotterdamse gemeenteraad in december instemde. Die belijning bepaalt tot waar risicocontouren van bedrijven mogen komen. Daarbinnen is woningbouw, of de bouw of vestiging van andere kwetsbare objecten niet toegestaan. Westvoorne vreest dat de grens ontwikkelingen in het recreatiegebied tegenhoudt en nog meer overlast van de industrie. Zowel buurgemeente Rotterdam als de Provincie zijn echter niet van plan toe te geven. Sterker, de laatste verplicht Westvoorne voor 21 januari een besluit te nemen. Zo niet, dan beslist de Provincie. Westvoorne staat zo een juridische procedure – tot aan het Europese Hof – te wachten.

Wethouder Erik Mulder (D66) van Westvoorne en het Havenbedrijf willen een jarenlange strijd voorkomen. Ze maken afspraken over een iets kleinere contour en het terugdringen van de overlast. Het Havenbedrijf biedt Westvoorne ook nog eens 8 ton voor recreatieve ontwikkelingen aan het meer.

‘Veel te laag,’ reageren de Westvoornse politiek partijen. Ze zijn ontstemd over de houding van Rotterdam en de Provincie. Oppositiepartij PvdA voelt zich zelfs gechanteerd. ‘We moeten niet bang zijn, maar onze belangen verdedigen,’ stelde fractievoorzitter Corry Langendoen.

De lokale politiek wil de risico’s en overlast voor Westvoorne zoveel mogelijk beperken. Het Havenbedrijf onderzoekt daarom of het mogelijk is de duinenrij langs het meer als buffer te verhogen. Bij de gemeentegrens komen geen risicovolle bedrijven of een containeropslag. De VVD wil bovendien ter compensatie niet alleen geld om Westvoorne een toeristische impuls geven. Het Havenbedrijf gaat ook na of Futureland, jaarlijks goed voor zo’n 100.000 bezoekers, naar de noordoever van het meer kan.