Verkeersontsluiting Oostvoorne

Oostvoorne – Het college van B en W gaat druk op de Provincie uitoefenen om de verkeersontsluiting van Oostvoorne te verbeteren. Met name in de ochtenduren staat het verkeer daar muurvast.

Partij Westvoorne pleitte tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering door middel van een motie voor het nemen van maatregelen op korte termijn. De andere politieke partijen vonden dit echter overbodig. Er ligt namelijk al een aangenomen motie hierover. ‘De problematiek is helder’, aldus fractievoorzitter Littooij (CDA). ‘Onlangs heb ik er bijna anderhalf uur over gedaan om van De Ruy naar de rotonde te gaan’. ‘We moeten er voor waken dat we als gemeente een extern bureau inhuren voor een weg die in het beheer is van de Provincie’.

Wethouder Van Lith is op dit moment bezig met het benaderen van onderzoeksbureaus om de verkeersontsluiting definitief te verbeteren. Daarna volgt een plan van aanpak. ‘De Provincie vindt het vaststaand verkeer ook een groot probleem. Er vinden gesprekken met hen plaats’. ‘2012 Is echt te lang. We zitten nog maar in het begin van 2011’, reageerde de fractievoorzitter van Partij Westvoorne.