Verkiezingsles in Tinte: ‘betrek jongeren actief bij de politiek’

Nog op de dag dat het kabinet Rutte viel kreeg het CDA Voorne-Putten verkiezingsles in Tinte. CDJA’er Christiaan Merkuur vertelde in het verenigingsgebouw aan de Strypsedijk over het Dordtse succesverhaal. ‘Zet de juiste man, vrouw en jongere op de juiste plaats.’

Ambtenarentaal

Steeds minder mensen willen iets doen in het bestuur of als gekozen vertegenwoordiger functioneren. Alle politieke partijen hebben met dit probleem te maken. Aan de andere kant zijn sinds het CDA congres op 2 oktober 2010 in Arnhem vooral jonge mensen lid geworden. Hoe kunnen jongeren dan worden geïnteresseerd voor de politiek? Zij moeten straks het stokje overnemen.
De zelf nog jonge Christiaan wist voor de Christendemocraten op Voorne-Putten het antwoord. ‘Betrek jongeren actief bij de politiek. Sluit ze vooral niet buiten. Laat ze echt meedoen met vergaderingen en geef ze de ruimte om hun ideeën te ontplooien.’ Door jongeren naar voren te schuiven kan ook de gunst van de jonge kiezer weer worden gewonnen. Christiaan spreekt uit ervaring. ‘Ik geef gastles op een middelbare school. Laat dit een jonger iemand doen. Dat spreek veel meer aan dan een oudere.’ Hij gaf in Tinte ook advies over het verkondigen van standpunten. ‘Wees kort en duidelijk over problemen die in de buurt leven. Dus, niet in ambtenarentaal die toch niemand begrijpt.‘

Vergelijken

De bijna volle zaal, waaronder slechts vier jongeren, wist Christiaan met zijn verhaal voor zich te winnen. Wel werd na afloop opgemerkt dat Dordrecht niet helemaal is te vergelijken met Voorne-Putten. Het probleem om jonge mensen bij de politiek te betrekken is hier nog erger. ‘Veel jongeren vertrekken uit onze gemeente,’ weet fractievoorzitter Ebco Vriend van Westvoorne.
De avond stond daarnaast in het teken van een presentatie van het Strategisch Beraad door Joba van den Berg – Jansen. Zij is lid van het Strategisch Beraad en gaf aan welke koers het CDA in de komende tien tot vijftien jaar zou kunnen varen.