Verkoop Woonbedrijf bestaande corporatie

De gemeente Westvoorne moet het Woonbedrijf aan een bestaande woningcorporatie verkopen.  Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het college van B en W deze mogelijkheid verder onderzoekt.

Westvoorne is nog één van de weinige gemeenten in Nederland met een eigen woonbedrijf.

Door de verkoop aan een corporatie denken de coalitiepartijen een professionaliteitslag te maken. Politieke invloed willen zij via het maken van afspraken waarborgen. De oppositie staat kritisch tegenover deze keuze. Partij Westvoorne vreest onder andere voor het verlies van zeggenschap en betrokkenheid bij de inwoners. De grootste oppositiepartij ziet meer in het behoud van het Woonbedrijf in combinatie met de verkoop van een deel van de woningen aan de zittende huurders. Die mogelijkheid is onvoldoende onderzocht.

Bij de definitieve keuze speelt ook de opbrengst van de verkoop een rol. Op aandringen van coalitiepartij Gemeentebelangen Westvoorne vindt er later een second opinion plaats.

Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) herinnerde zijn medebestuurders aan een mogelijke gemeentelijke herindeling. ‘Dat is een ontwikkeling die je zeker moet meewegen.’