Verkoopglaspark 4p

De EHEC crisis heeft de gemeente Brielle getroffen. Als die enkele weken later of niet was geweest, was het Glaspark-4P definitief verkocht geweest.

Op dit moment is er echter geen enkele zekerheid te geven over wanneer en hoe het nieuwe glastuinbouw gebied in Vierpolders dan wel wordt verkocht. Dit voorjaar leek de tuinbouwmarkt zich te herstellen. Er was toen één serieuze gegadigde voor het gehele Glaspark-4P. ,,Omdat we ons op verkoop van het geheel hebben gericht, hebben we enkele geïnteresseerden voor een kavel “laten lopen”. Anders kon de volledige verkoop niet gerealiseerd worden,’ stelt het college van B en W naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA. De oppositiepartij vreest ‘dat de burgers van Brielle de rekening voor het falende beleid gepresenteerd zullen krijgen’.

De kans op verkoop acht het College nu klein. Nog steeds is de tuinbouwmarkt dramatisch slecht. Er zijn momenteel geen gesprekken met andere serieuze gegadigden. ,,Wel zijn we bezig om ons te beraden hoe we in deze moeilijke markt het beste kunnen acteren.’’