Verkoopprijs Woonbedrijf op straat

ROCKANJE – Het gemeentelijk Woonbedrijf krijgt een minimale verkoopprijs van 74 miljoen. De Huurdersvereniging en de Verenging Onderdak vrezen dat de dienstverlening van ondergeschikt belang is nu het bedrag onverwacht op straat ligt.

 

Malafide praktijken

In september besloot een meerderheid van de raad tot de verkoop aan een bestaande woningcorporatie. De oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA vinden het onbegrijpelijk om in deze tijden van economische stagnatie en malafide praktijken bij woningcorporaties het Woonbedrijf van de hand te doen. ‘Het College wil een herindeling voorblijven en heeft behoefte aan extra inkomsten,’ aldus PvdA-fractievoorzitter Gerrit Bussink. Fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne) benadrukte dat  het Woonbedrijf een WOZ waarde heeft die vele tientallen miljoenen hoger is dan 74 miljoen. 

De Huurdersvereniging en de Vereniging Onderdak waren betrokken in de voorbereidende werkgroep. Ze zijn nu boos, omdat dat het bodembedrag onverwacht bekend werd gemaakt. Hierdoor ligt bij de verkoop de nadruk op de prijs en niet langer de dienstverlening. Voor de verenigingen heeft het belang van de huurders de hoogste prioriteit.

 

Eerste brieven

Wethouder Ies Klok (D66) benadrukte tijdens de raadsvergadering dat de kwaliteit nog voor de helft meetelt in de selectieprocedure. Van de 430 woningcorporaties in Nederland zijn er ook goede actief. Fractievoorzitter Wim Hartog van coalitiepartij D66 stelde dat de woelige tijden in woningcorporatieland zelfs in het voordeel van Westvoorne kunnen zijn. Problemen die aan het licht komen kunnen dan worden gerepareerd. Hartog gaf bovendien aan dat de eerste brieven van Hellevoetsluis over het samengaan van gemeenten op Voorne al binnen zijn. ‘Met herindeling hebben we de kwaliteit niet meer in de hand. Nu nog wel.’  

De gemeenteraad neemt op dinsdag 15 mei waarschijnlijk een besluit over de selectieprocedure. Coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne en CDA gaven nog eens aan dat het Woonbedrijf hiermee nog niet verkocht is. Ze gaan enkel met de uiteindelijke verkoop akkoord als de randvoorwaarden en de prijs in orde zijn .