Verlaag grinddammen

Het waterschap Hollandse Delta gaat verder met het zoeken naar oplossingen voor de blauwalgproblematiek in het Oostvoornse Meer.

Er wordt onderzoek gedaan naar het maaien van waterplanten. De blauwalg maakt zich daaraan vast. De voorlopige resultaten zien er hoopvol uit. Oostvoornaar Wout Manifarges stelt voor om ook de grinddammen te verlagen, zodat er betere doorspoeling komt. Nu zijn volgens hem de open plekken in het meer schoon. Dit in tegenstelling tot de plekken waar geen doorstroming is. De gemeente Westvoorne belooft er met het waterschap naar te kijken.

De blauwalg teisterde de afgelopen jaren het populaire meer. Het waterschap concludeert uit onderzoek dat de nalevering van fosfaat een belangrijke oorzaak is van het probleem. Het veranderen van het zoutgehalte lijkt niet direct iets aan de problemen te veranderen. In hoeverre de zwartbekgrondel (in deze krant vorige week per abuis gordel genoemd) een aandeel in de blauwalgenplaag heeft is nog maar de vraag. Het waterschap doet momenteel nader onderzoek naar de vis.