Vertrek Nieuwe Poort

Het speciaal basisonderwijs vertrekt op 1 augustus aanstaande uit Brielle. Niets lijkt een sluiting van de Nieuwe Poort meer in de weg te staan nu een meerderheid van de politiek schoorvoetend instemt.

Onderwijsgroep PRIMO vindt dat de Nieuwe Poort veel te weinig leerlingen heeft om open te kunnen houden. Slechts 35 kinderen gaan naar de school aan de Brigittenweg, verdeeld over drie groepen. Ongeveer twintig daarvan komen uit  Brielle. Voor PRIMO is een school met dat aantal te kwetsbaar en te kostbaar. Het onderwijsaanbod zou verbeteren als het speciaal basisonderwijs op één locatie op Voorne gevestigd is. Als de gemeenteraad volgende maand definitief instemt moeten de kinderen volgend jaar naar sbo De Windroos in Hellevoetsluis.

Het besluit is niet zonder slag of stoot gegaan. Al jaren wordt gediscussieerd over de sluiting van de school. Het huidige pand in de binnenstad van Brielle verkeert in slechte staat van onderhoud. De gemeente had geld voor nieuwbouw gereserveerd. PRIMO wilde dat niet, omdat ze niet konden garanderen tien jaar met hetzelfde aantal leerlingen van het gebouw gebruik te zullen maken. Ouders maakten zich zorgen om hun kind en wilden dat de school voor deze kwetsbare groep bleef bestaan. Inmiddels zijn de medezeggenschapsraden van de Nieuwe Poort als de Windroos wel akkoord met de fusie. Dat is ook de Raad van Toezicht van PRIMO. Het bestuur van de onderwijsgroep verzoekt de gemeente Brielle nu om de sluiting van de school formeel te maken door het Brinnummer op te heffen.

Oppositiepartij SP is nog steeds tegen de sluiting. Raadslid Diana van Bennekom constateert dat er door de ontstane onrust sprake is van een sterfhuisconstructie. Twee jaar geleden zaten er nog ongeveer tachtig leerlingen op de Nieuwe Poort. ,,Het huidige aantal leerlingen is niet uit zichzelf ontstaan. Ouders stuurden hun kind uit voorzorg al naar Hellevoetsluis of Spijkenisse,’’ gaf zij maandag tijdens een vergadering aan.  Zij vindt dat PRIMO bovendien geen alternatieven voor een fusie heeft onderzocht. PvdA-fractievoorzitter Bert van Ravenhorst beaamde dit laatste. ,,PRIMO heeft alleen aangestuurd op een fusie. Doelbewust zijn handreikingen genegeerd.’’ Van Ravenhorst gaf aan dat een school met 35 leerlingen inderdaad niet gaat. Hij concludeerde dan ook bitter dat ,,het machtsspel is gespeeld.’’,,We zien geen andere weg dan in te stemmen.’’

OLP-fractievoorzitter Tijmen Zaal uitte zich nog wel tegen de sluiting. Tijmen Zaal vindt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de zittende leerlingen. ,,Die moeten zo goed als mogelijk worden begeleid. De school zit niet voor tien jaar aan hen vast. Laat ze de kans krijgen om hier in Brielle hun school af te maken.’’