Verzet kolencentrales Maasvlakte

De komst van twee kolencentrales op de Maasvlakte lijkt na enkele rechterlijke uitspraken definitief. Al jaren verzet de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) zich hiertegen. Zij vinden dat de centrales de omliggende natuurgebieden ernstig schaden. 

 

Onderzoeken

Energiemaatschappij Electrabel bouwt momenteel een kolencentrale op de Maasvlakte. E.ON breidt een bestaande uit. ‘Wij zijn steeds één van de grote opponenten geweest tegen de centrales in deze vorm,’ benadrukt secretaris Joop Braat. Zijn VVBV en andere (milieu)organisaties hadden beroep tegen de verleende vergunningen aangespannen. De Raad van State heeft begin mei geoordeeld dat de Provincie en de DCMR de schade aan Voornes Duin de komende tijd beter moeten onderzoeken. Bij de verlening van de vereiste natuurbeschermingswetvergunningen was onvoldoende aangetoond dat de kolencentrales het duingebied niet aantasten. De bouwvergunning bleef wel overeind.

 

Teleurgesteld

De Europese Unie heeft plafonds voor de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofdioxiden vastgelegd. Kolencentrales zijn volgens de VVBV grote vervuilers op dit punt. De Raad van State legde de kwestie voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Eind vorige maand heeft het EU-hof bepaald dat Nederland niet verplicht is aan vergunningen voor kolencentrales voorwaarden voor de uitstoot te binden. Het is aan de landen om de richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. VVBV bestuurslid Pieter Thomassen is teleurgesteld. ‘Nederland kan dus andere vervuilers met zwaveldioxide en stikstofoxiden aanpakken om milieuruimte te creëren voor de nieuwe kolencentrales. Het wegverkeer, de scheepvaart en de zware industrie betalen uiteindelijk de rekening.’ Dit najaar doet de Raad van State pas definitief uitspraak over de verleende milieuvergunningen.

Ook geldt Natura 2000: de Europese wetgeving ter bescherming van de natuur. De energiemaatschappijen, de Provincie en de DCMR menen dat de kolencentrales Voornes Duin niet aanzienlijk schaden. Thomassen: ‘de neerslag heeft al nadelige gevolgen gehad voor de biodiversiteit in Voornes Duin. Zojuist is er een rapport uitgekomen “Stikstofdepositie in de Duinen” van de Universiteit van Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin staat dat de overschrijding van de stikstofneerslag in het beschermde duingebied veel ernstiger is dan nog in  2006 werd aangenomen.’

 

Aansprakelijk

De VVBV wacht een nieuwe vergunning door de Provincie, gebaseerd op het door de Raad van State geëiste onderzoek naar de natuurschade aan Voornes Duin, af. E.ON en Electrabel bouwen intussen verder. ‘Mochten de energiemaatschappijen toch geen vergunningen krijgen in verband met de Europese plafonds en de Natura 2000 wetgeving dan stellen zij ongetwijfeld de Nederlandse overheid aansprakelijk. De gemeente Rotterdam heeft immers een bouwvergunning verleend,’ besluit Thomassen.