Verzet tegen nog meer windmolens

Rozenburg – Voor het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Rozenburg is de maat echt vol. De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven windmolens op de Landtong te willen plaatsen. ‘Die maken van de oeverzwaluw gewoonweg gehakt,’ stelt voorzitter van het Dagelijks Bestuur Ria de Sutter.

Om te voldoen aan de doelstellingen in het Rotterdam Climate Initiative (RCI) onderzoekt wethouder Alexandra Van Huffelen (D66) van Rotterdam of zij windmolens aan beide zijden van de Landtong kan plaatsen. De locatie is het grondgebied van de voormalige gemeente Rozenburg, die vorig voorjaar is opgegaan in de gemeente Rotterdam. Voorheen heeft de lokale politiek zich al tegen de komst van de reusachtige energieopwekkers in dit natuurgebied verzet.

Het huidige deelgemeentebestuur spreekt zich ook nu fel uit tegen de komst van de windmolens. Deze locatie is slechts één van de weinige gebieden in Nederland waar de oeverzwaluw – een beschermde vogelsoort – bivakkeert. Daarnaast gebruiken andere vogels de Landtong als vaste trekroute. Bovendien heeft en krijgt het dorp aan de Waterweg met de omliggende industrie en de vele geplande wegwerkzaamheden voor de komende jaren het al heel zwaar te voorduren.

Rozenburg stelt Rotterdam een alternatieve locatie voor. Langs de Professor Gerbrandyweg mogen naast de bosjes van Verolme de gewenste windmolens komen. ‘Wethouder van Huffelen was not amused toen ik haar dit voorstelde,’ aldus Ria de Sutter.

Het RCI is een klimaatprogramma waarin overheid, organisaties, bedrijven en inwoners samenwerken aan halvering van CO2-uitstoot en versterking van de economie in de Rotterdamse regio. Voor de directe omgeving van Rozenburg staan nog meer nieuwe windmolens gepland. Langs de N15 moeten van hotel De Beer tot iets voorbij de Brielsebrug er negen komen. Dit leidde tot de nodige kritiek binnen de Brielse politiek en omwonenden.