Vier nieuwe zorggebouwen op landgoed Olaertdsuyn

ROCKANJE – Als het aan Laurens ligt kunnen ouderen straks wonen op landgoed Olaertsduyn in Rockanje. De zorgaanbieder wil vier zorggebouwen met honderd appartementen op de locatie waar nu nog het moderne conferentiehotel staat.

 

Inspiratie

Architect Egbert Hoogenberk liet zich inspireren door het naastgelegen oude landhuis van de familie Van Hoey Smith. De vier gebouwen krijgen donkere muren en ronde daken met dakpannen en dakkapellen. In drie daarvan komen in totaal zestig appartementen voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen en in enige mate zorg nodig hebben. Daarnaast is er plaats voor veertig dementerenden. Ook komen er extra voorzieningen, zoals een foyer, restaurant, fitnessruimte en parkeergarage. Het zorgcomplex krijgt een oppervlakte van ruim 2900 vierkante meter, ruim twee keer zo groot als het huidige gebouw.

 

Erfdienstbaarheden

Medeservitutenhouder Jacqueline van Hoey Smith verzet zich tegen de plannen. Persoonlijk vindt ze vier gebouwen op zo’n klein stuk ‘te groot, te fors en te kolossaal’ en ‘afbreuk doen aan de natuurlijke omgeving’. Olaertsduyn valt onder de Natuurschoonwet en binnen de Natura 2000. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden voordat de bomenkap en de uitbreiding kunnen plaatsvinden. ‘Eén gebouw, zoals eerst het plan was, vind ik logischer: praktischer en minder storend.’

De mening van Jacqueline van Hoey Smith is belangrijk. Haar grootvader heeft bij de verkoop bepaalde voorwaarden (servituten) aan de toekomst van het landgoed gesteld. Zij en de andere servituuthouders mogen van eigenaren verlangen zich hieraan te houden. Afkopen is voor haar niet aan de orde.

 

Woonbestemming

Jacqueline van Hoey Smith benadrukt dat het servituut ook een woonbestemming voor het oude landhuis niet toestaat. Het gebouw moet een ‘maatschappelijke functie’ ten doel hebben, zoals de vroegere volksuniversiteit. Laurens wil het landhuis echter als woning verkopen. De gemeenteraad is door het goedkeuren van de randvoorwaarden hiermee al akkoord gegaan. Deze servitutenhouder zal hier niet zonder meer mee instemmen. Zij stelt voor: ‘betrek het landhuis bij het zorgcomplex. Dan is het huis bewoond en wordt het nieuwe gebouw kleiner, ‘charmanter’, en passender in de omgeving. Bovendien blijft het landgoed één geheel, zoals het servituut bepaalt.’

 

Strandhuisjes

Alle servitutenhouders zijn inmiddels door Laurens benaderd om akkoord te gaan met het plan.
Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de gemeente Westvoorne te maken heeft met erfdienstbaarheden. Onlangs moest het dagelijks bestuur de plannen voor de strandhuisjes in Rockanje stoppen, omdat die volgens Natuurmonumenten hiermee in strijd zouden zijn.