Vlaardingerhilseweg geen eigenweg

Vierpolders – De anders alleen voor bestemmingsverkeer bedoelde Vlaardingerhilseweg in Vierpolders is een politiek strijdpunt geworden. Wethouder Klaas Schipper (VVD) wil daar een extra ingang voor het nieuwe sportpark Geuzenpark. Bewoners nemen dit niet.

 

Ontwikkelingen

Het gebied rondom De Nolle in Vierpolders krijgt de komende jaren met tal van ontwikkelingen te maken. Er zijn al een scholencomplex op de hoek van De Nolle en de Hossenbosdijk en een sportpark tussen De Nolle en de Vlaardingerhilseweg in aanbouw. De verkeersdrukte zal alleen maar toenemen met de komst van een hotel nabij de huidige carpoolplaats en de nieuwbouwwijk de Oude Goote, die over enkele jaren staat gepland. Om het verkeer in goede banen te leiden is herinrichting van de omliggende wegen dan ook noodzakelijk.

 

Vlaardingerhilseweg

Wethouder Schipper wil aan de Vlaardingerhilseweg, een zijweg van De Nolle, een extra toegang voor fietsers en voetgangers naar het sportcomplex. Nu staat er alleen een hoofdingang aan de kant van De Nolle gepland. De schooljeugd moet dan of over het fietspad of voor de bestaande route langs de Vlaardingerhilseweg kiezen. Het extra hek zou hen enkele honderden meters naar de kleedruimten midden op het terrein besparen. Ter bescherming komen er fietsstroken en wordt de maximum snelheid tot 50km per uur teruggebracht. ‘Ik heb hierdoor voor de meest veilige optie gekozen’, motiveerde de wethouder zijn keuze.

 

Sportief

Bewoners van de “Sportiefste weg van Vierpolders”, zoals ze het zelf vanwege hun prestaties tijdens de jaarlijkse sportweek hebben omgedoopt, willen helemaal geen tweede ingang aan hun weg. Zij hebben een keiharde opstelling ingenomen. De oversteek van het scholencomplex naar de Vlaardingerhilseweg is volgens hen gevaarlijk. Het aanbrengen van fietsstroken, wat de weg optisch breder maakt, nodigt bovendien uit tot harder rijden voor het auto- en vrachtverkeer. Bewoonster Karin van der Valk spreekt kortom van schijnveiligheid en wil niet dat de fietsende jeugd een opschepartikel wordt. De voorbereidende klankbordgroep had eerder aangegeven geen voorstander van een tweede ingang te zijn.

 

Eigenweg

Het merendeel van de Brielse politiek had ook twijfels over de veiligheid van fietsers op de Vlaardingerhilseweg. Zij willen dat de weg blijft zoals die nu is en het tweede hek alleen in geval van calamiteiten toegankelijk wordt. Alleen raadslid Yvonne de Groot van oppositiepartij PvdA stond op dit punt pal achter de wethouder. ‘Bij de Vlaardingerhilseweg staat vooraan geen bord eigenweg’, sprak zij. Het landweggetje is momenteel geen doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer. De rustige Vlaardingerhilseweg is dus de ideale route om op de fiets naar school te gaan of te gaan sporten. Andere inwoners van Vierpolders zouden dit eveneens vinden. In de politiek zitten volgens haar echter mensen met eigen belangen in deze zaak.

 

Haast

Het college van B en W heeft haast met het verbeteren van de verkeerssituatie rondom De Nolle. Het schooljaar 2012-2013 begint in het nieuwe scholencomplex. Burgemeester Betty van Viegen heeft beloofd dat de infrastructuur dan klaar is.