Vrienden van Haïti Westvoorne gaan bouwen

in maart naar de nieuwe school’

In maart kunnen de kinderen  van Codrington College in Carrefour in Haïti naar hun nieuwe school.  Op 12 januari, precies twee jaar na de aardbeving, legde de schooldirectie de eerste tegel.

Reis

Ria van der Linde – Pollemans uit Rockanje helpt al jaren de school in de voorstad van Port-au-Prince. De aardbeving verwoestte het gebouw. Direct hierna richtte ze de stichting Vrienden van Haïti Westvoorne op, waarvan de Rockanjese voorzitter is. Vele inzamelingsacties volgden. Nu heeft de stichting genoeg geld ingezameld om een aardschokbestendige school te bouwen.

Van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 januari was Ria met haar zoon Fritz in het land om spijkers met koppen te slaan. De in Haïti woonachtige Kees de Gier kreeg de opdracht om vijf leslokalen en een kantoor te bouwen.

De kinderen krijgen momenteel les onder tentzeil, bovenop het puin van het oude gebouw. Als alles goed verloopt kunnen ze in maart naar hun nieuwe school.

Tegel

Donderdag 12 januari was een heel bijzondere dag. Ria van der Linde: ‘om 10.00 uur zijn wij begonnen met een herdenkingsdienst in het lokaal, die werd geleid door een priester en de directeur van de school. Na de dienst werd er door de schoolkinderen een dankwoord gesproken en gezongen.’ ’s Middags was het officiële gedeelte. ‘De directeur en de directrice hebben samen de eerste tegel gelegd. De kinderen en de leraren waren er allemaal bij en zongen uit volle borst een schoollied in het Creools. Na afloop hebben wij de kinderen getrakteerd op een zakje chips, dat met gretige handjes werd ontvangen.’  De Nederlandse en Haïtiaanse vlag hingen tijdens de ‘ceremonie’ naast elkaar.

Voor meer informatie en een fotoverslag: www.vriendenvanhaitiwestvoorne.nl