Vrijwilligerswerk jongerencentrum De Pit: ‘bewust omgaan met de hanggroep’

Vaak is het alleen in het nieuws als volwassenen op een onprettige manier met jongeren in aanraking komen. Yvonne Peijs uit Rockanje kiest er juist bewust voor om haar vrije tijd met de “hanggroep” door te brengen. Zij is enkele uren in de week vrijwilligster in jongerencentrum De Pit in Rockanje.

 

Idealisme

Yvonne is sinds de oprichting van De Pit in 2006 vrijwilligster. Vaak reageren andere volwassenen heel negatief als ze horen wat ze doet. ‘Ik kende het jongerenwerk ook niet, maar als moeder zijnde de kinderen waar ik nu mee werk al wel. Als voorleesmoeder, van het schoolplein, van het zwemmen, noem maar op!  Ik zie het als een voordeel, want de jongeren vertrouwen je meer.’ Haar zoon van 18 en dochter van 14 hebben hier geen problemen mee. ‘Zij vinden het geweldig als hun leeftijdsgenoten het leuk vinden om mij op feestjes te zien.’

Het is voor de Rockanjese een kwestie van idealisme. Zelf heeft ze een heerlijke tijd gehad bij jongerensociëteit Duinen 5 in Rockanje. Dit plezier gunt Yvonne de huidige generatie ook. Met de basisschoolkinderen onderneemt zij op woensdagmiddagen activiteiten, zoals knutselen en tafeltennis. Voor hen is er ook elke maand een disco. De oudere jongeren, die soms al een auto hebben, ziet ze weer zelden. Zij vinden intussen hun eigen weg. Haar favoriet is de “tussenleeftijd”. Met die jongeren – in de leeftijd van 12 tot 18 – gaat Yvonne voornamelijk op dinsdagavond om.  

 

Schooljufmentaliteit

Het is en blijft de vrije tijd van de jongeren. Een schooljufmentaliteit heeft kortom geen zin. ‘Je moet stevig in je schoenen staan en heel langzaam hun vertrouwen weten te winnen,’ zegt Yvonne. Zij weet intussen dingen die hun ouders en de jongerenwerkers van PUSH niet te horen krijgen. Vaak gaat het om typische puberaangelegenheden. ‘Ik los zaken met de jongeren op. Het is soms wat schipperen tussen de ouders en de jongeren. Vaak verwijs ik hen naar iemand anders door. Dat hoeft niet altijd naar de ouders te zijn, maar kan net zo goed een oma zijn.’ De jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar hebben de meeste sturing nodig. Zij werken meestal niet en hebben meer vrije tijd, maar kunnen nog niet met een scooter of auto zelfstandig op pad. Daardoor raakt deze groep wat meer ‘verveeld’.   

Tenslotte is een jongerenvrijwilliger een doorgeefluik. Er is ondanks de vertrouwensband altijd een bepaalde hiërarchie tussen Yvonne en de jongeren. ‘PUSH verlangt van mij dat ik bepaalde zaken doorspeel. Als ik signalen hoor, bijvoorbeeld over overlast in het dorp, dan geef ik aan in welke mogelijke richting ze het moeten zoeken.’

 

Vrijwilligers gevraagd

Per 1 januari 2012 stopt PUSH naar verwachting met het leveren van jongerenwerk in Westvoorne. Van een budget van 100.000 euro voor de jeugd gaat wethouder Nico Groenewegen (CDA) naar 60.000 euro. Na de zomervakantie mogen de jongeren van hem zelf De Pit bemannen. Een groep gaat als proef één dag in de week onder minimale begeleiding het jongerencentrum runnen. De gemeente zoekt nu zoek vrijwilligers die hen daarbij willen begeleiden. Yvonne heeft er vooralsnog een beetje een hard hoofd in. Zij vraagt ze zich bijvoorbeeld af hoe het moet met sleutelbeheer en het beheer van de kantine door de jongeren moet. De Rockanjese betwijfelt bovendien of er wel voldoende vrijwilligers zijn. Een functie die zij zelf overigens van harte aanbeveelt.

De gemeente wil dus om de nieuwe situatie voor De Pit te bekijken vanaf september – ook met een nieuwe groep vrijwilligers – proef gaan draaien. De vrijwilligers krijgen een verzekering en waarschijnlijk ook een onkostenvergoeding. Voor meer informatie en aanmeldingen kan men terecht bij jongerenambtenaar Eline Rood: erood@westvoorne.nl of 0181 – 408041.

 

Tekst: JvK