Welstandsnota te betuttelend

Het dagelijks bestuur van Westvoorne  wil minder regels voor bouwplannen opleggen. De huidige Welstandsnota is ‘te betuttelend’.

Ontsiering

Het coalitieakkoord 2010-2014 “Samen werken aan verbetering” heeft de boodschap: het aanpakken van de regeldruk en de verbetering van de dienstverlening. Wethouder Hans van Lith (Gemeentbelangen Westvoorne) vindt de Welstandsnota dan ook niet meer van deze tijd. ‘Een nota van 260 pagina’s wordt niet gelezen en werkt dus niet.’ De Welstandnota wordt zelfs soms als een keurslijf ervaren. Het document uit 2004 bevat veel details en stedenbouwkundige bepalingen. De 260 pagina’s moeten plaatsmaken voor de nog geen twintig pagina’s tellende Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Als de gemeenteraad volgende maand akkoord gaat hoeven bouwplannen slechts beperkt getoetst te worden aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Bovendien kan de versoepeling van de regels de bouwer aansporen tot meer ‘creativiteit’; ruimte geven aan eigen ontwerp en initiatief.

Wethouder Van Lith wil de directe omgeving na de vermindering van het aantal regels toch de nodige bescherming bieden. Daarom gaat de excessenregeling van kracht.  Een exces is een ernstige ontsiering van een bouwwerk of een gedeelte, die niet past omgeving. Het gaat om zaken waaraan veel mensen zich ergeren, zoals niet passende kleuren. In dat geval kan het dagelijks bestuur achteraf optreden.

Welstandsluw

De Noordweg 27 in Oostvoorne wordt een ‘welstandluw’ gebied, waar voor de tien toekomstige woningen de excessenregeling geldt. Eerder was er nog sprake van welstandsvrij. Die betiteling leidde vorig jaar tot de nodige bezwaren. Omwonenden waren bang voor de komst van gedrochten van huizen – van kippenhok tot moskee met afhaalshoarma. Aan de Noordweg staan echter veel karakteristieke panden. Juist om die reden kreeg de weg een paar jaar geleden nog een beschermende status. De omwonenden hebben inmiddels een akkoord met de projectontwikkelaar bereikt. ‘Met dank aan bemiddelaar burgemeester Peter de Jong,’ aldus wethouder van Lith.

D66-fractievoorzitter Wim Hartog benadrukt dat de nota Ruimtelijke Kwaliteit onduidelijkheden bevat. Zo zijn begrippen als ‘groot en klein’ erg vaag. Ook niet iedereen denkt dat de excessenregeling een voldoende maatregel is. Partij Westvoorne geeft aan dat de eigenaar niet verplicht is de storende bebouwing achteraf te slopen. Er is geen wettelijke basis meer om de bouwwerken te toetsen aan minimale eisen. ‘Een document kan dus ook te weinig regels bevatten’. Tegen de nota zijn bovendien acht bezwaren binnengekomen, waaronder van de actiegroep ‘Houd Rockanje Laag’.

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit mogen eigenaren niet alles met hun huis. Ze moeten zich nog steeds aan het bestemmingsplan. Daardoor staan onder andere de hoogten en de woonbestemming vast. Ook de eisen voor een nieuwbouwlocatie liggen anders. Wanneer de gemeenteraad hiervoor een beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld geldt dit als toetsingskader