Westvoorne Algemeen 2010

Fietsroutes – 20 december 2010

Het systeem van fiets- knooppunten op Voorne-Putten en Rozenburg – van meer dan 300 km – is gereed. Vanaf 31 december kan iedereen zelf een route samenstellen. Op donderdag 16 december onthulde gedeputeerde de heer Van Engelshoven-Huls samen met onder andere wethouder Taal van Hellevoetsluis één van de laatste borden langs de route in de Vesting. Een aantal biedt ook historische informatie.

Lintje – 16 december

De heer Ockhuysen uit Oostvoorne is op 16 december gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1968 tot op heden heeft hij diverse bestuursfuncties in vrijwilligersorganisaties bekleed. Daarnaast heeft is de heer Ockhuysen gemeenteraadslid voor de PvdA in Westvoorne geweest. Ook heeft hij enkele jaren in het bestuur van het toenmalige Waterschap Brielse dijkring gezeten.

De Hoefbrink – 15 december 2010

Op 15 december zijn op de bouwplaats van het project De Hoefbrink, aan de Vlinderslag in Oostvoorne, de kappen op de woningen geplaatst. Tevens is het hoogste punt bereikt. De kopers, het bouwplaatspersoneel en andere genodigden waren bij deze viering aanwezig. Bijna alle woningen zijn verkocht. Op 1 juli 2010 is de aannemer begonnen met de bouw van de laatste fase van De Hoefbrink. Het grootste gedeelte van de wijk wordt reeds gewoond.

De Toren – 9 december 2010

Het verenigingsgebouw de Toren aan het Kerkplein in Oostvoorne wordt momenteel gesloopt. Met de realisatie van de Meander zijn de functies van dit pand en ‘t Leemerbad vervallen. In het nieuwe complex zijn een sporthal, zwembad en een oefenruimte aanwezig. In verband met de (brand)veiligheid zullen beide gebouwen naar verwachting nog voor oud en nieuw tot aan de fundering worden verwijderd. Op de locatie aan het Kerkplein komt nieuwbouw.

Geluidmeetstation – 9 december 2010

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft onlangs een permanent geluidmeetstation aan een lichtmast aan de Duinoordseweg in Oostvoorne geplaatst. Het doel is het meten van het aanwezige geluid. Al jaren ondervinden de inwoners van Oostvoorne hinder van het industriegebied. Mogelijk zijn de weersomstandigheden van invloed op het geluid.

Wereldwinkelartikelen – 6 december 2010

Vanaf 3 december zijn er wereldwinkelartikelen in Westvoorne te koop. Stichting Wereldwinkel Brielle is de verkoop bij de VVV in Oostvoorne gestart. Later volgt een verkooppunt in de bibliotheek in Rockanje. Met de artikelen probeert de gemeente bij te dragen aan de millenniumdoelen.

Goede doelen – 26 november 2010

De gemeente gaat op donderdag 2 december geldcheques uitreiken aan de Stichting Milieu Dichtbij (3000 euro) en het Medical Knowledge Institute (1000 euro). Inwoners verzamelen gebruikte kleding in kledinginzamelingscontainers van Stichting KICI. Deze stichting geeft voor elke kilo daarvan een vergoeding, die Westvoorne vervolgens aan een goede doelen schenkt.

Vragenlijst dienstverlening – 12 november 2010

De gemeente Westvoorne heeft de afgelopen drie maanden een vragenlijst over de dienstverlening afgenomen. Het meest voorkomende onderwerp voor verbetering was het inzamelen van plastic afval. De meeste positieve reacties kreeg de afdeling burgerzaken. In totaal zijn er 40 reacties binnengekomen.

Naturalisatie – 12 november 2010

Burgemeester De Jong heeft op woensdag 3 november aan mevr. Félix Tavares de Oliveira het ‘bewijs van naturalisatie’ uitgereikt. De uitreiking vond tijdens een korte ceremonie in het gemeentehuis plaats.

Inzameling plastic 4 november 2010

Van januari t/m september 2010 is per maand gemiddeld 9.700 kilo plastic verpakkingsafval in Westvoorne ingezameld. Om kostendekkend te werken moet iets meer dan 10 ton per maand worden ingezameld. In Rockanje en Tinte wordt meer opgehaald dan in Oostvoorne. Dit komt doordat daar meer huishoudens zijn gevestigd.

Inzameling afval 4 november 2010

Stichting Nedvang heeft met teleurstelling en verbazing op uitlatingen van heer Sondag van de Van Gansewinkel Groep gereageerd. Hij gaf aan dat de helft van de in Nederland ingezamelde hoeveelheid plastic verpakkingsafval wordt verbrand. Jan Storm, directeur: ‘feit is dat 80 procent van het plastic verpakkingsafval afkomstig van huishoudens een tweede leven krijgt. Dit cijfer is ontleend aan officiële opgaven van afvalverwerkers aan Nedvang. Deze opgaven worden geregeld gecontroleerd door de VROM inspectie’. De gemeente Westvoorne heeft met de Stichting Nedvang een overeenkomst gesloten voor de inzameling van deze afvalstroom.

Hondenlosloopgebieden – 19 oktober 2010

De gemeente Westvoorne heeft hondenlosloopgebied binnen de bebouwde kom van Rockanje en Oostvoorne aangewezen. Wanneer deze geen problemen opleveren zal er naar verwachting dit jaar nog een definitieve aanwijzing komen. Eerder voerden hondenbezitters een succesvolle handtekeningenactie. Momenteel voert de gemeente ook gesprekken met gebiedsbeheerders voor losloopgebieden buiten de bebouwde kom.

Omgevingsvergunning – 19 oktober 2010

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De nieuwe wet brengt ongeveer 25 bestaande vergunningen terug tot enkel deze vergunning. Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan één aanvraag worden ingediend. Er hoeft bijvoorbeeld geen bouw-, kap- en sloopvergunning meer aan te worden gevraagd, maar één omgevingsvergunning voor bouwen, kappen en slopen. De gemeente behandelt deze aanvraag in één procedure en neemt één besluit.

Woningbouw Stadregio – 15 oktober 2010

De Stadsregio Rotterdam en Maaskoepel, de regionale federatie van woningcorporaties, vinden dat er de komende jaren niet enkel moet worden ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Het gaat ook om het juiste type. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat vraag en aanbod beter op elkaar moet worden afgestemd. Op vrijdag 15 oktober hebben de twee partijen een gezamenlijke intentieverklaring getekend. Zij willen dat de gemeenten en corporaties in de Stadsregio een gezamenlijke koers varen.

Duikelrek – 14 oktober 2010

Merel, Roos en Michelle van basisschool De Driehoek in Oostvoorne wilden graag een nieuw speeltoestel bij hun school. Daarom overhandigden zij op woensdag 13 oktober persoonlijk een brief aan burgemeester De Jong en wethouder Groenewegen. Onder het genot van een glaasje fris en een stroopwafel overtuigden de leerlingen de twee. Wethouder Groenewegen meldde dat er de volgende dag al een nieuw duikelrek en een schommel geplaatst konden worden. Binnenkort brengt hij met de burgemeester een bezoek aan de school om getuige te kunnen zijn van het speelplezier.

Onderzoek – 14 oktober 2010

Sarina de Jong uit Westvoorne is op 30 september door burgemeester De Jong ontvangen. Zij heeft voor het Medical Knowledge Institute (MKI) onderzoek naar de kennis over hepatitis onder de lokale bevolking en de mogelijkheden tot preventie van deze ziekte in Zuid-Afrika gedaan. Als het mogelijk is wil zij hier een vervolg aan geven.

Beveiligingsscan – 6 oktober 2010

Kleine bedrijven kunnen een subsidie voor onafhankelijk advies op maat over beveiliging krijgen. De overheid vergoedt maximaal 300 euro per scan. Er is een eigen bijdrage van 50 euro. Bovendien wordt op basis van de beveiligingsscan de helft van de kosten voor het veiliger maken van de zaak vergoed. Het maximum bedrag is 700 euro. http://www.stavoorjezaak.nl/aanvragen-subsidie  

Opfriscursus autorijden – 6 oktober 2010

Speciaal voor ouderen die al tientallen jaren hun rijbewijs hebben en behoefte hebben aan een opfriscursus organiseert de gemeente op zaterdag 30 oktober een BROEMdag. Er zijn bij voldoende deelname twee cursussen in het Cultureel Centrum De Man. De eerste duurt van 08.30 uur tot 12.00 uur en de tweede van 13.00 uur tot 16.30 uur. Er wordt een eigen bijdrage van 15 euro gevraagd. Aanmelden kan via (0181) 40 80 39 of bhamer@westvoorne.nl.

Quality Coast Award 2011 – 1 oktober 2010

De gemeente Westvoorne zet zich in om te voldoen aan de twintig criteria van het Quality Coast programma. Deze Award is een internationaal keurmerk voor badplaatsen met de hoogste kwaliteit in mens- en natuurvriendelijk toerisme. Het is een aanvulling op de internationale beoordeling van de Blauwe Vlag, welke zich alleen richt op de stranden. Westvoorne is meer dan een gemeente met een groene uitstraling. Er zijn steeds meer mogelijkheden om actief te ontspannen en te sporten.

Millenniumbord – 29 september 2010

Op woensdag 29 september heeft burgemeester De Jong samen met de initiatiefnemer – de heer Robles – het Millenniumbord van de gemeente Westvoorne onthuld. De gemeente wil bijdragen aan het behalen van De Millenniumdoelen, die zijn gericht op vermindering van schrijnende armoede in de wereld, eerlijke handel en een schoner milieu. Het bord staat bij de toegang tot Oostvoorne aan de Brielseweg.

Huldiging – 29 september 2010

Broer en zus Frank en Marlies Rijken, Connie Boer en Anja Diephout zijn op maandag 27 september om op het gemeentehuis door burgemeester De Jong en wethouder Groenwegen gehuldigd. Zij wonnen respectievelijk goud op het Nederlands kampioenschap turnen jeugd, goud op het Nederlands kampioenschap turnen dames, goud op de wereld kampioenschap zwemmen veteranen en zilver op het Europese kampioenschap westernrijden.

Neutralisatie  – 29 september 2010

Op donderdag 23 september is aan mevrouw Dyer en haar dochter door burgemeester De Jong tijdens een korte ceremonie het ‘bewijs van naturalisatie’ uitgereikt.

HAÏTI  – 31 december 2010 

Het is bijna een jaar geleden dat de alom verwoestende aardebeving in Haïti plaatsvond. Ria van der Linde – Pollemans uit Rockanje zet zich al tientallen jaren voor het land in. Zij richtte vrijwel direct na de catastrofe de stichting ‘Vrienden Van Haïti Westvoorne’ op om de slachtoffers hulp te bieden.

Stichting

Van der Linde ondersteunt sinds jaar en dag het weeshuis ‘Enfant Haïtien Mon Frère’ in de hoofdstad Port-au-Prince. Daarvandaan komen ook haar geadopteerde kinderen. ‘In mei 2010 ben ik samen met een ander bestuurslid van de stichting naar Haïti geweest om te kunnen zien wat er nodig is. Daar is besloten om de ingestorte school te herbouwen’, legt Van der Linde uit. Het is de bedoeling dat er in totaal zes lokalen en een keuken worden gerealiseerd. Er kan dan naast het onderwijs iedere dag een eenvoudige maaltijd voor de kinderen gemaakt worden. Zij vervolgt: ‘wij hebben onderzoeken verricht om een aardschokbestendige school te bouwen. Er is door ons contact gezocht met de heer Hans Buijs. Zijn firma heeft veel ervaring met het bouwen van dergelijke woningen’. Daarnaast biedt de stichting steun aan enkele andere projecten in Haïti.

Landelijk

De Westvoornse stichting onderhoudt directe contacten met hulporganisaties in Haïti. ‘De voormalige consul, de heer Padberg, heeft ons gezegd dat van de opbrengsten van de gelden van de landelijke acties nog niet zoveel zichtbaar is. Achter de schermen is men heel actief’. Er wordt een ambassademedewerker voor ontwikkelingsactiviteiten aangesteld. Hij of zij gaat mogelijk eveneens de samenwerking tussen hulporganisaties coördineren. Die verloopt nu soms moeizaam. ‘Het accent ligt nog steeds op de eerste fase…noodhulp’, benadrukt Van der Linde. Hulp wordt op dit moment dus voornamelijk in de vorm van voedsel, tenten en semipermanente onderkomens geboden.

De tweede fase van de hulpverlening is gericht op de lange termijn. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. ‘Omdat de regentijd voor de deur staat worden tenten zoveel mogelijk vervangen voor een meer permanent onderkomen’.

Acties

Om de door Vrienden Van Haïti Westvoorne gesteunde projecten van de grond te krijgen zijn financiële middelen nodig. Vorig jaar heeft de stichting diverse acties gevoerd. Voor 2011 staat er het nodige op de agenda. ‘De katholieke kerkgemeenschap in Brielle organiseert een koffieconcert. Hiervan is de opbrengst voor de school in Haïti. In maart houden wij zelf een verkoop van allerlei spullen’, informeert Van der Linde.

 KONINGKRIJKSDAG – 15 december 2010

‘De stap om Nederlander te worden gaat soms gepaard met veel emoties. Ook al behouden sommigen hun paspoort, de afstand tot het moederland wordt toch groter’, zo sprak burgemeester De Jong tijdens Koninkrijksdag. Op deze dag wordt het tekenen van het koninkrijksstatuut gevierd. Vanaf 2008 wordt de naturalisatiedag ook op deze dag gevierd. De gemeente heeft op 15 december alle in 2010 genaturaliseerde personen in Westvoorne een feestmiddag aangeboden.

Meedoen

De burgemeester stond stil bij de verschillende achtergronden van de aanwezigen. Zij zijn om uiteenlopende reden naar dit land gekomen. ‘U heeft vaak lange procedures moeten doorlopen. Vaak te lang naar mijn mening, maar vanaf dit jaar, bent u helemaal Nederlander. Dat betekent dat u hier mag wonen, werken, leven, studeren, recreëren, in vrijheid uw religie beleven’. Daar houdt het staatsburgerschap niet op. ‘Nederlander worden betekent ook meedoen. School, sport, de buurt, werk. U hoort er bij en kunt dat ook laten zien’.

Gezelligheid

Nederland staat natuurlijk ook voor ‘gezelligheid’. Na het officiële gedeelte was er een bustoer door de gemeente. Het gezelschap bracht onder andere een bezoek aan het Oldtimermuseum in Oostvoorne. Aan het einde van de middag werden er – hoe kan het Hollandser – pannenkoeken gegeten!

 NAJAARSBIJEENKOMST TOP VOORNE – 17 november 2010

Het samenwerkingsverband van Toeristische en Recreatie Ondernemers op Voorne-Putten vindt dat deze regio nog veel kansen voor ondernemers biedt. Op maandag 15 november heeft de najaarsbijeenkomst van TOP Voorne in hotel De Beer in Rozenburg plaatsgevonden. De centrale vraag tijdens deze avond was: ‘hoe voorkomen wij dat Voorne-Putten leeg loopt?’

Samenwerking

TOP Voorne is van mening dat ondernemers samen met (semi)overheden aan het benutten van de kansen dienen te werken. De koepelorganisatie overlegt daarom met de wethouders van Toerisme en Recreatie, het Recreatieschap/GZH, de VVV en de Intergemeentelijke Samenwerking Voorne–Putten (ISVP) om de toeristische en recreatieve sector op Voorne-Putten te versterken. TOP Voorne maakt zich sterk voor een actieve promotie van deze omgeving. Ook de lokale politiek heeft signalen afgegeven voor een noodzakelijke samenwerking. Tijdens de begrotingsbehandeling in Hellevoetsluis kwam de rol van het samenwerkingsverband expliciet rol aan de orde.

Trends

Het lidmaatschap van TOP Voorne staat open voor ‘alle bedrijven die van recreatie en toerisme, de vrijetijdsbesteding in het algemeen, hun business hebben gemaakt’. Om de doelen te verwezenlijken is er een bestuur gekozen. Dat bestaat uit de volgende leden: Albert Martinus (voorzitter), André van Harmelen (penningmeester/vicevoorzitter), Suze de Vries-Rietdijk (secretaris), Frans Rietdijk (bestuurslid), Fred Lorsheijd (bestuurslid), Antoine van Esch (bestuurslid) en Trudy Schipper-Sparreboom (bestuurslid). Zij willen bovendien op de hoogte zijn van de landelijke en regionale trends op het gebied van toerisme, recreatie en volkshuisvesting. Matthijs Zeelenberg, architect en visionair, heeft daarom tijdens de bijeenkomst verteld over het beleven van toerisme, recreëren en wonen in de 21e eeuw.

PAARD EN LANDSCHAP – 22 september 2010

Het project ‘Paard en Landschap in Zuid-Holland’ is door de stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland opgezet om samen met – zowel hobby- als beroepsmatige – paardenhouders te kijken hoe hun terreinen met paarden zo mooi mogelijk in het landschap passen. Door de specifieke inrichting en beplanting van een erf, bedrijf en weide kan dit worden versterkt. Landschapsbeheer ziet paardenhouders dan ook als dragers van de openheid van het buitengebied.

Ontwikkeling

In de afgelopen decennia heeft het buitengebied in Nederland zich in sterke mate ontwikkeld. Veel boeren hebben hun bedrijf beëindigd. In plaats daarvan is er sprake van een toename van woningbouw, wegenbouw, industrie, glastuinbouw en recreatieterreinen.

Boerderijen zijn in veel gevallen betrokken door paardenhouders. Het is een economische groep waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze ‘nieuwe buitenlui’ gaan volgens Landschapsbeheer vaak anders dan de oorspronkelijke bewoners met hun erf om. Veel karakteristieke landschapselementen zijn in de loop der jaren verdwenen.  

Advies

Landschapsbeheer heeft als belangrijkste doel de bescherming en instandhouding van het cultuurlandschap en alle planten en dieren die daarin leven. De stichting heeft geen eigen gronden in bezit, maar werkt samen met overheidsinstellingen en particulieren.  Op een directe manier geeft Landschapsbeheer paardenhouders advies. Door de specifieke inrichting en beplanting van hun erf, bedrijf en weide kan het cultuurlandschap worden versterkt. Landschapsbeheer adviseert hen bijvoorbeeld de aanplant van soorten die van oudsher in de omgeving voorkomen. Medewerkers leggen een vrijblijvend bezoek aan de locatie af en er kan tegen een vergoeding een inrichting- en/of onderhoudsplan voor worden gemaakt. 

Voor meer informatie: http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/ 

ZONNEBLOEM WESTVOORNE  – 25 augustus 2010

‘Het is zo triest als mensen hun huis niet meer uitkomen. Die drempel wordt steeds hoger’, stelt Els Jonkers uit Rockanje. Zij is de afdelingsvoorzitter van de Nationale Vereniging de Zonnebloem in Westvoorne. Haar vrijwilligers bieden daarom hulp aan mensen die door een beperking in een isolement zijn geraakt. In 2010 bestaat de afdeling Westvoorne 30 jaar.  

Gasten

Mensen die gast van de Zonnebloem willen worden moeten zich bij één van de bestuursleden van de afdeling Westvoorne melden. Daarna kunnen zij in aanmerking komen om met de maandelijks georganiseerde – voor mindervalide geschikte – activiteiten mee te doen, zoals: 

  • Winkelen
  • Pannenkoekeneten
  • Dierentuinbezoek
  • Voor- en najaarsmiddagen 

Op verzoek van de gast kunnen er door een vrijwilliger ook bezoeken aan huis worden afgelegd. Er wordt door het afdelingsbestuur bekeken wie het meest geschikt voor die persoon lijkt te zijn en of er na enkele ontmoetingen daadwerkelijk sprake is van een ‘match’. Zowel de gasten als de vrijwilligers moeten zich goed bij elkaar voelen.  

Vrijwilligers

In totaal zijn er nu ongeveer 35 Zonnebloemvrijwilligers in Westvoorne. Er kan extra mankracht gebruikt worden. Els Jonkers: ‘het maakt niet uit hoeveel tijd er aan het vrijwilligerswerk wordt besteed. Er zijn bijvoorbeeld niet alleen vrijwilligers nodig voor het afleggen van een wekelijks bezoek, maar ook voor het af en toe helpen bij een evenement. Iedere hulp is dus welkom’. 

Informatie

Voor meer informatie over het werk van de Zonnebloem afdeling Westvoorne en de aanmelding van gasten en vrijwilligers kan contact worden opgenomen met voorzitter Els Jonkers 402570 / e.jonkersgroot@chello.nl

Voor meer informatie: http://westvoorne.zonnebloem.nl/