Westvoorne blijft groene gemeente

Rockanje – Westvoorne blijft vooralsnog de ‘groene gemeente’, zoals die alom bekend staat. Het was de bedoeling om een bos- en struikplantsoen in Rockanje te rooien. Woedende bewoners accepteerden dit niet. Zij stapten vorige week donderdagochtend richting het gemeentehuis en staken daar een stokje voor.

 

Kille maatregel

Begin februari kregen bewoners van de Vlasakker, Klaverweide, Vogelgaarde en Reigerhof in Rockanje een brief van de gemeente. Daar stond in dat het omliggende bos- en struikplantsoen binnenkort zou gaan verdwijnen. Eventueel konden er een paar bomen blijven staan. Enkele omwonenden reageerden woedend. ‘Wij begrijpen niet dat de gemeente door deze kille maatregel ons woongenot teniet gaat doen’, aldus Loes Schalkwijk.

Het plantsoen moet ruimte maken. De oevers van de singel worden schuin afgegraven. Dit gebeurt om het wateroppervlakte in de gemeente te vergroten. Ook op andere plaatsen in Westvoorne verdwijnt plantsoen. Dat maakt plaats voor gazon. Het onderhoud van bomen, struiken en heesters is duurder dan het maaien van het gras. Bezuinigingen spelen dan ook eveneens een rol.

 

Woon- en verblijfplaats

De verontwaardiging in Rockanje na de ontvangst van de brief was groot. Schalkwijk: ‘het gemeentebestuur heeft besloten om drastisch te gaan bezuinigen op het onderhoud van plantsoenen. Terwijl alle inwoners van Westvoorne voor een groene gemeente hebben gekozen’. Zij benadrukt: ‘dit plantsoen heeft een grote variatie van zeer mooie bomen en struiken. Bovendien is het het gehele jaar een woon- en verblijfplaats van ongeveer 53 soorten vogels’.

Tijdens een informatiebijeenkomst werd volgens de protesterende omwonenden ook nog eens door de ambtenaren duidelijk gemaakt dat ‘het plan is rond en er geen veranderingen meer mogelijk zijn’. ‘De bewoners hadden geen zeggenschap meer’. Daar lieten zij het echter niet bij zitten en stapten richting gemeentehuis.

 

Werkgroep

Op donderdag 24 februari hebben 25 bezwaarmakers hun bezwaren en oplossingen aan portefeuillehouder wethouder Van Lith en zijn ambtenaren voorgelegd. Afgesproken is dat tot 15 oktober dit jaar het plantsoen blijft staan. ‘Wel zullen er een paar bomen ter ziele gaan, omdat die een gevaar vormen voor de dakgoten en ramen en tijdens een zware storm kunnen omvallen’.

Er komt een werkgroep van ongeveer vier à vijf omwonenden voor het bedreigde bos- en struikplantsoen, die affiniteit hebben met flora en fauna. Zij zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. ‘Zonder dat er een complete kaalslag gaat plaatsvinden’, voegt hieraan Schalkwijk toe. Binnen enkele weken gaat de groep weer met de gemeente aan tafel zitten.