Wethouder slaat terug

Wethouder Erik Mulder (D66) uit harde kritiek op Partij Westvoorne. De grootste oppositiepartij beschuldigt het dagelijks bestuur van financieel wanbeleid.

Schuld

Fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne) liet er vorige week maandag in haar algemene beschouwing geen gras over groeien. Ze zette de aanval op het dagelijks bestuur in. ‘Alle reserves zijn leeg gekieperd in de algemene reserve om de laatste begroting van deze raadsperiode dicht te timmeren. Met als resultaat dat er geen investeringsruimte meer is. ‘ Sinds hun aantreden is de schuld toegenomen met duizend euro per inwoner. Vooral Tinte en Rockanje worden het kind van de rekening. Partij Westvoorne concludeerde dat het volgende dagelijks bestuur een nulmeting moet uitvoeren om vast te kunnen stellen hoe de gemeente er echt voorstaat.

Wethouder Mulder legde alle beschuldigingen naast zich neer. ‘De partij geeft een te simpele voorstelling van zaken, die afbreuk doet aan de financiële daadkracht en feitelijke positie van de gemeente.’ Ambtenaren en externe deskundigen komen tot andere de oordelen. Mulder verweet Partij Westvoorne niet met feiten te komen. ‘Inwoners kunnen de indruk krijgen dat dit waar is. Dit is niet zo!’

Handreiking

Drie dagen later deed de wethouder Partij Westvoorne plotseling een handreiking om de verhoudingen te verbeteren. Hij wil nog tijdens deze raadsperiode duidelijkheid scheppen over de financiën. De gemeenteraadsverkiezingen in maart moeten over politieke keuzes gaan en niet over de strijd om de cijfers. ‘We moeten eenheid en bestuurskracht tonen,’ aldus Mulder.

Het aanbod overviel fractievoorzitter Van Blom. Zij wil er nog eens over nadenken.