Wethouder Van Lith blij met uitspraak Raad van State glasbeleid

De gemeente Westvoorne krijgt een jaar de tijd om het bestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte aan te passen. Deze uitspraak deed de hoogste bestuursrechter van het land  woensdag 17 oktober.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is grotendeels in stand gelaten. De Raad van State vindt wel dat de gemeente de milieueffecten van een biovergistingsinstallatie om energie uit plantenafval op te wekken onvoldoende in kaart heeft gebracht. Die zou volgens de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) veel verkeer aantrekken en CO2 uitstoten. Een tweede punt waarop de gemeente ongelijk heeft gekregen is de plaatsing van een loods, waardoor een tuinder hinder zou ondervinden. De gemeente gaat in overleg om een nieuw besluit te nemen.

Blij

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) is  ontzettend blij met de uitspraak. Hij geeft aan dat de uitvoering van het glasbeleid nu zonder planologische drempels kan worden voortgezet. ‘Het allerbelangrijkste is dat de Raad van State heeft bevestigd wij een goede afweging hebben gemaakt tussen de belangen van burgers en van tuinders. En dat is de allergrootste winst voor onze lokale gemeenschap.’ Het bestemmingsplan maakt de komst van 55 hectare glas mogelijk voor bestaande en nieuwe glastuinbouwbedrijven.

Verontruste Burgers

De Verontruste Burgers hebben nog veel meer kritiek op het bestemmingsplan. Zij maakten onder andere bezwaar tegen State het aantal hectares glas, de hoogte van de kassen en de afstand tot woningen.