Wethouder Van Montfoort mag blijven

Wethouder financiën Wim van Montfoort (VVD) overleefde dinsdag een motie van wantrouwen. Oppositiepartij Partij Westvoorne verweet hem inconsistent en onbetrouwbaar financieel beleid.

Motie van wantrouwen

Aanleiding was de verplaatsing van de voetbalvelden naar de Nieuwe Achterweg in Rockanje. Die moeten weg uit de Drenkeling vanwege de komst van een woonwijk. De woningen moeten weer de verplaatsing bekostigen. Het is niet toegestaan 3,8 miljoen euro te reserveren, zolang die winst niet duidelijk is. ‘De verwachting is dat de opbrengsten zo hoog zijn dat we dan kunnen verplaatsen’, aldus Van Montfoort. Hij merkte tijdens de raadsvergadering echter tot zijn schrik op dat in het aangenomen voorstel en een nog niet aangenomen voorstel over begrotingswijzigingen ten onterecht nog stond dat de eventuele toekomstige winst wordt aangewend. Partij Westvoorne verloor het vertrouwen in de wethouder. ‘Dit is niet de eerste keer dat de wethouder de regelgeving verkeerd hanteert,’ aldus Jeroen Noordermeer.

Te zwaar middel

Wim van Montfoort legde alle beschuldigingen naast zich neer. Hij heeft de raad niet bewust verkeerd ingelicht. Voor de overige politieke partijen was het door de uitleg bij het stuk vooraf al helder dat het om een voornemen van het dagelijks bestuur gaat. Het bedrag wordt pas voor de voetbalvelden gereserveerd als er sprake is van voldoende opbrengsten uit de Drenkeling. Ze steunden de motie van wantrouwen van Partij Westvoorne dan ook niet. ‘Voor mij is het duidelijk dat het hier om toekomstige winst gaat,’ reageerde VVD-fractievoorzitter Ruud Dukker. Ook oppositiepartij PvdA hield vertrouwen in de wethouder. ‘Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Een motie is echt een te zwaar middel,’ verklaarde fractievoorzitter Gerrit Bussink. Hij eiste in het vervolg wel meer zorgvuldigheid.