Windmolens N57

Raadsleden in de gemeente Brielle zijn fel tegen de plaatsing van windmolens langs de N57. De locatie druist in tegen eerdere afspraken met de Provincie.

De vijftien gemeenten van de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie maakten in 2012 afspraken over windenergie. De Provincie vreest de in 2020 te behalen 720 megawatt met de huidige locaties niet te halen en wil daarom alternatieve locaties op Voorne-Putten onderzoeken, waaronder de Landtong/Brielse Meer en de N 57. Maar Brielse politici willen alleen windmolens op de afgesproken locaties. Het plaatsen van de turbines op de drie andere locaties ‘heeft grote impact op de leefbaarheid en het woongenot en doet ernstig afbreuk aan het historisch en toeristisch karakter van de vestingstad.’

VVD-fractievoorzitter Arie van Gorsel kan er kort over zijn. ,,Jaren geleden is de locatie langs de N57 al afgewezen. En nu krijgen we het over ons heen. Zoek het uit!’’ Ook Pvda-collega Yvonne de Goot is fel tegen. ,,Wij hebben afspraken gemaakt en nu vindt de Provincie dat ze opnieuw afspraken kunnen gaan maken en aanpassen. De Provincie gaat zelf maar aan onze inwoners uitleggen dat zij hun afspraken niet nakomen,’’ reageert ze boos.  Ze wijst op de almaar groeiende overlast, zoals de mogelijke aanleg van het spoorwegtracé langs Zwartewaal. ,,We krijgen van alles over ons heen. Ik heb het gevoel dat we alleen maar mogen vragen hoeveel geluid iets maakt en wanneer we mogen meewerken. We zijn geen nieuw industrieterrein.’’

De Brielse raadsleden willen samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten en andere belanghebbenden alles in het werk te stellen om bij de Provincie de bouw van windturbines op andere plaatsen dan de eerder afgesproken tegen te gaan. Wethouder Dick Verbeek (D66) bespreekt de problematiek met zijn collega-wethouders.  ,,Wij gaan eerst met de overeengekomen locaties aan de gang en beginnen niet aan de nieuwe locaties voordat de oude definitief zijn afgeschreven. Over die nieuwe situatie moeten we dan pas onderhandelen.’’

De gemeenteraad behandelt op dinsdag 12 mei een motie tegen de bouw windmolens.