Windmolens teisteren Brielle

Brielle – Het zicht op en vanaf Brielle verandert drastisch. Langs de N15 moeten van hotel De Beer tot iets voorbij de Brielsebrug negen enorme windmolens komen. Met een hoogte van 100 meter worden ze bijna eens zo hoog als de Brielse Dom.

 

Gewenst

Sinds 1995 is Investement Engineering eigenaar van windturbinelocaties langs het Hartelkanaal. Het bedrijf is gespecialiseerd in windmolenprojecten. ‘Deze locaties wensen wij te vernieuwen en uit te breiden. De nieuwe projectlocatie is opgenomen in de diverse beleidsplannen van gemeente en provincie  en als ‘gewenst’ aangeduid’, aldus directeur Luc Schürmann. Uit studies over de afgelopen twee jaar blijkt volgens hem de technisch en commerciële haalbaarheid van Windpark Hartel II.

 

Standaard

Het Rijk en de Nederlandse gemeenten willen dat het aandeel duurzame energie in 2020 op 20 procent komt. De negen windturbines leveren elektriciteit aan ongeveer 50.000 inwoners. Dit bespaart jaarlijks een uitstoot van 45.000 ton Co2. De molens – met een vermogen van drie MW – komen in de verloren ruimte tussen N15 en het Hartelkanaal. Zij krijgen een hoogte van ongeveer 100 meter en een rotordiameter van 100 meter. Deze maten zijn medebepalend voor de potentiële opbrengst. ‘Dit is momenteel in de markt de standaard’, legt Schürmann uit.

 

Gevoelig

De windmolens komen op Rotterdams grondgebied, maar het zijn de inwoners van Brielle die de meeste last ervan zullen krijgen. Schürmann is in gesprek met bewoners van de nabijgelegen Staaldiepseweg. ‘Vooral geluid is een heel gevoelig punt. Elke bron die toevoegt is niet gewenst’. Toetsing heeft aangetoond dat de wettelijk norm wat betreft geluidsbelasting ‘s nachts met negen niet wordt overschreden. Een tiende turbine is wegens geluidsoverlast inmiddels komen te vervallen.

 

Ramp

‘Overal in Brielle zien we straks een molen’, concludeerde raadslid Frans-Joost Heijboer (VVD) tijdens een commissievergadering. De Brielse politieke partijen zijn niet bepaald positief. Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) betwijfelt bovendien het rendement van de windmolens. Er zijn andere, effectievere manieren om energie te besparen. Het CDA-raadslid Bas van der Linden heeft wat minder moeite met de komst, omdat de windmolens in een bestaand industriegebied komen. ‘Het is wel een industriegebied dat gelegen is aan de rand van een recreatiegebied’, voegde Frans-Joost Heijboer hieraan toe. De eigenaar van de nabijgelegen camping De Krabbeplaat, Willem van Egmond, noemt het plan een ‘ramp’.

 

Opportuun

Voordat Investement Engineering een bouwaanvraag indient overlegt het bedrijf eerst verder met bewoners en bedrijven in Brielle. ‘Een bouwplanning maken is op dit moment niet opportuun’. De gemeente Brielle kan een zienswijze indienen als de planprocedure loopt.