Windmolens Westplaatweg

OOSTVOORNE – De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is bezorgd om de komst van vier windmolens aan de Westplaatweg in Oostvoorne. Ze komen in een beschermd natuurgebied te staan.

Rijkswaterstaat staat positief tegenover het plan van De Wolff Windenergie Nederland (WNW).  Momenteel ligt de Watervergunning ter inzage. De verontruste burgers vinden dat Rijkswaterstaat veel te hard van stapel loopt. Eerst moeten er nog een aantal andere stappen worden doorlopen.

Zo moet de Westvoornse gemeenteraad akkoord met de plaatsing gaan, want de windmolens zijn niet in het bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne opgenomen. Ook moet aan de Natuurbeschermingswet worden getoetst. De locatie is gelegen in het Vogelrustgebied op de Slikken van Voorne en het Natura 2000 gebied Voorne’s Duin. Een gevoelig gebied dat beschermd wordt door Europese en nationale wetgeving. De verontruste burgers willen dan ook weten wat de effecten op de natuur zijn. Daarna moet de omgevingsvergunning voor de windmolens worden verleend.

De verontruste burgers merkten de overhaaste manier van handelen van overheden eerder op tijdens hun strijd tegen de kolencentrales. ,,Binnen en buiten de Maasvlakten wordt met de aanleg of bouw van nog niet vergunde activiteiten begonnen voor de procedures zijn doorlopen en alle vereiste vergunningen zijn verleend. Ook nu zou dit gezien de ligging van de windmolens bijzonder ongewenst zijn en zelfs in strijd met de wet- en regelgeving,’’ aldus voorzitter Pieter Thomassen.

De Watervergunning ligt nog tot en met 17 mei ter inzage.