Wonen aan het water

Rozenburg – Wonen in een geheel nieuw appartement aan het water. Een wens van velen. Deze droom kan over enkele jaren in Rozenburg uitkomen. Daar verrijzen in 2013 naar verwachting twee woontorens aan de Waterweg. 

Begin 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de twee torens aan de Boulevard al ter inzage gelegen. Er zijn enkele zienswijzen ingebracht. Vorig jaar is er na de gemeenteraadsverkiezingen ook een nieuwe coalitie aangetreden. Afgesproken is dat beide torens uit niet meer dan acht tot negen etages komen te bestaan. De projectontwikkelaar heeft vervolgens een plan ontwikkeld voor 64 appartementen. Een deel daarvan kan mogelijk gehuurd worden.

Op donderdag 3 maart is er een informatiebijeenkomst over het bouwplan geweest. De ongeveer 250 aanwezigen konden hun wensen over koop, huur en woninggrootte opgeven. Inmiddels zijn er meer dan 100 reacties gekomen. Het voorstel zal mede op basis hiervan verder worden ontwikkeld.

De deelraad moet uiteindelijk het bestemmingsplan vaststellen. Het onderwerp komt op donderdag 24 maart in de commissie VAV aan de orde.