Woningbouwafspraken Voorne-Putten

Voorne – Gemeenten op Voorne-Putten gaan hun bouwprogramma’s meer op elkaar afstemmen. De plannen voor woningbouw moeten aansluiten bij de verwachte bevolkingsgroei en de komst van de Tweede Maasvlakte.   

Op dit moment maakt de stadsregio de Woningafspraken 2010-2020. In de komende jaren ligt de nadruk minder op de aantallen te bouwen woningen, maar veel meer op de kwaliteit en afstemming van plannen in dit gebied. Het is echter de vraag is of de huidige bouwprogramma’s van de vijf gemeenten op Voorne-Putten voldoende zijn afgestemd op demografische ontwikkelingen en effecten van de Tweede Maasvlakte. Begin februari hebben de colleges van B en W hierover overlegd. Afgesproken is dat de vijf gemeenten hun bouwprogramma’s verder zullen afstemmen aan de hand van de verwachte ontwikkelingen.

Om aanspraak te kunnen maken op stadsregionale subsidies zijn woningmarktafspraken voor de gemeenten op Voorne-Putten noodzakelijk. De gemeente Spijkenisse zal, namens alle gemeenten, door middel van een brief de Stadsregio informeren. Het is de bedoeling dat in mei de vijftien regiogemeenten en de stadregio de gemaakte afspraken ondertekenen.