Woonbedrijf Westvoorne te koop

Westvoorne – “Te koop”. Het ziet er naar uit dat het Woonbedrijf Westvoorne binnen niet al te lange tijd deze status krijgt. De werkgroep, die de mogelijkheden voor de verzelfstandiging onderzoekt, wil het gemeentelijk eigendom verkopen aan een bestaande instelling.

 

Herindeling

Westvoorne is één van de weinige gemeenten met een eigen Woonbedrijf. Waarschijnlijk zijn er in heel Nederland slechts drie andere gemeenten die dit nog in bezit hebben. Het vorig jaar opgestelde collegeprogramma vermeldde al het onderzoek naar de verzelfstandiging. Er is namelijk haast bij geboden. Gemeentelijke herindeling ligt immers op de loer. ‘Ik kan u nu al vertellen dat de opbrengst van de verkoop niet echt naar Westvoorne gaat. De gedachte is dan ook om een stuk veilig te stellen’, aldus Hans Ploeg. Het voormalig hoofd Woonbedrijf van Westvoorne denkt dat in het geval van herindeling de tientallen miljoenen anders naar een grotere gemeente in de regio gaat. De opbrengst miljoenen moet kortom voor de inwoners van Westvoorne blijven.

 

Professionaliteitslag

Hans Ploeg is op dit moment projectleider van de onderzoekende werkgroep, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging Westvoorne, de Vereniging Onderdak Westvoorne, ambtenaren en oud-bankdirecteur Arie Roskam. Voorzitter is wethouder Ies Klok. Het college van B en W heeft hen de opdracht meegegeven dat bij een verzelfstandiging de Woonvisie van Westvoorne wel gewaarborgd moet blijven. Ook spelen de belangen van de huurders en het personeel een belangrijke rol. Nadat de voor- en nadelen op een rij zijn gezet is de verkoop aan een grote, bestaande instelling als de meest gunstige oplossing naar voren gekomen. De huidige organisatie van het Woonbedrijf is klein. Hierdoor zou een professionaliteitslag mee kunnen worden gemaakt. Van de andere opties is verkoop aan de zittende huurders volgens de werkgroep het minst aantrekkelijk.

 

Fonds

Met de opbrengst van de verkoop van het gemeentelijk Woonbedrijf aan een bestaande instelling kan een fonds volkshuisvesting in het leven worden geroepen. Met het bedrag dat hierin wordt vastgezet is het mogelijk om bijvoorbeeld gronden aan te kopen, woningen te bouwen of op te knappen of nieuwe basisscholen te realiseren. Enkele jaren geleden heeft buurgemeente Brielle het Woonbedrijf verkocht. Daar worden nu grote projecten voor de gemeenschap mee gerealiseerd.

Hans Ploeg benadrukt: ‘het is aan de politiek om over de verkoop en de besteding van de opbrengst te beslissen.’ Op 17 mei behandelt het college van B en W het onderzoek. Een maand daarna, op 21 juni, neemt de gemeenteraad een beslissing over de verkoop van het Woonbedrijf.