Zorgen om ‘goedkoop’ havenslib in Oostvoornse Meer

OOSTVOORNE – Het Havenbedrijf Rotterdam wil na de zomer 1,85 miljoen kuub zand en slib van de te verbreden Amzonehaven op de Maasvlakte op de bodem van het Oostvoornse Meer storten. Politiek, ondernemers en recreanten vrezen voor negatieve effecten op dit geliefde recreatiegebied.

Visreputatie

Het Havenbedrijf wil twee vliegen in één klap slaan: het zand kwijtraken en de natuurwaarden van dit water verhogen. Het Oostvoornse Meer heeft voor Nederlandse begrippen ongekende diepten. Uit onderzoek in opdracht van het Havenbedrijf blijkt dat er na de verontdieping meer garnalen, grondels en stekelbaarzen komen. Zeldzame vogelsoorten, zoals de lepelaar en kleine zilverreiger, zullen vaker te zien zijn, omdat hun voedselaanbod toeneemt. Ondernemers, duikersclubs en visverenigingen wijzen echter op de negatieve effecten. De Vereniging Nederlandse Vliegvissers waarschuwt onder andere voor vissterfte. Op lange termijn is de maatregel vooral slecht voor de forelvisserij. ‘Het Oostvoornse Meer is zowel nationaal als internationaal een uniek viswater dat zijn goede visreputatie dreigt te verliezen, ‘ aldus voorzitter Bijlsma. De duikers vrezen weer voor vertroebeling en algengroei.

‘Vergif’

De Westvoornse politiek is bezorgd. ‘Het lijkt erop dat Rotterdam wat goedkoop havenslib over heeft’, concludeerde fractievoorzitter Bert Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne). Hij dringt aan op een uitgebreider onderzoek naar de effecten op de waterkwaliteit en de recreatie.

Ook uit buurgemeente Brielle kwam kritiek. ‘Als het Havenbedrijf iets aanlevert kunnen we er altijd vergif op innemen dat er enigszins vergif in zit,’ schertste raadslid Yvonne de Groot (PvdA). Zij vindt het een slechte zaak dat in het toeristische Oostvoornse Meer bagger gestort gaat worden. ‘Ik hoop dat dit gebied niet vervuild wordt en ondoordringbaar raakt.’

Fractievoorzitter Heijndijk constateerde dat het werk al is aanbesteed. Het storten kan pas beginnen nadat de gemeente Westvoorne vergunning heeft verleend. De vergunningprocedure moet nog gaan lopen. Dan kan ook bezwaar worden gemaakt.