Zorgen om Metropoolregio Rotterdam – Den Haag

De gemeente Hellevoetsluis bekijkt de ontwikkelingen rond de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag met argusogen. Als de gemeenten op Voorne-Putten hier nu niet bovenop zitten kunnen ze later veel geld voor het toerisme, het recreatiebeleid en de bereikbaarheid mislopen.

 

Niet in kernteam

De ‘Metropoolregio’ Rotterdam – Den Haag heeft eind mei afgesproken intensief samen te werken. Zo moeten de rijkssubsidies voor mobiliteit worden samengevoegd en komt er een gezamenlijke vervoersautoriteit. Ook op het gebied van economie, tuinbouw, onderwijs en innovatie, woningbouw en het Hof van Delfland als parkgebied bundelt de regio nu haar krachten. Een kernteam – bestaande uit vertegenwoordigers van Rotterdam, Den Haag en de daartussen liggende gemeenten – werkt de verder plannen uit.

Hellevoetse politici maken zich echter zorgen om de Metropoolregio. Voorne-Putten vormt nog te veel een witte vlek bij de initiatiefnemers en de trekkers. In het kernteam zitten helemaal geen vertegenwoordigers van Voorne-Putten. “Het verzoek om daar bij te horen is beslist niet gehonoreerd. Er werd aangegeven dat er genoeg mogelijkheden zijn om bepaalde wensen kenbaar te maken. Dat is natuurlijk altijd betrekkelijk, want je weet nooit of je wel voldoende geïnformeerd bent als je niet in zo’n kerngroep zit,” sprak fractievoorzitter Cilia Meerman (CDA) tijdens een commissievergadering.

 

Principieel nee

Hellevoetsluis is bang om veel geld van de Provincie mis te lopen om het toerisme en recreatiebeleid van Voorne-Putten een impuls te kunnen geven. De metropool richt zich vooralsnog op het gebied tussen Rotterdam en Den Haag: ‘Delfland’. Daarnaast moet de bereikbaarheid van Voorne-Putten bij de Metropoolregio goed bekend zijn, zodat van daaruit bij de Provincie en het Rijk aandacht voor kan worden gevraagd.

Fractievoorzitter Jan de Leeuw van Weenen (GroenLinks) staat kritisch tegenover de houding van zijn medebestuurders. “We gaan wel enorm snel met deze ontwikkeling mee. Ik zal bijna ieder standpunt van deze regering bestrijden, maar eentje was er fantastisch. Dat was het opheffen van de Stadsregio.” Hij had veel liever gehad dat de gemeenteraad van Hellevoetsluis principieel had gezegd: ‘we doen niet mee aan die nieuwe bestuurslaag’.

PvdA’er Henk Joosten was het niet met De Leeuw van Weenen eens. “Op het moment dat de Metropoolregio er is en daar middelen naar toegaan dan kun je daar maar beter bijzitten en proberen daar wat van mee te krijgen. Als je je principieel opstelt dan weet je dat die aan je voorbij gaan.”

Ook burgemeester Corstiaan Kleijwegt wil dat zijn gemeente betrokken blijft de Metropoolregio.